ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 18-19 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 5,500 3 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Simulation 20-22 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 8,500 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 20-21 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 5,500 2 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning 21-23 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 21 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 14 ชลบุรี จอง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 22-24 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 22 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 13 ชลบุรี จอง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 23-24 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 23 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 10 ชลบุรี จอง
Autodesk Factory Design Utilities 2016-2018 Update Training 24 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 2,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD 2016-2018 Update Training 24 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 2,900 14 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 25-26 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 25 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 27-28 ส.ค. 61 9.00 - 17.00 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา