ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor 2016-2018 Update Training 22 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 2,900 14 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Advanced 2D Drafting 22-23 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Freeform 22-23 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 22-23 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 22 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities 2016-2018 Update Training 23 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 2,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Essentials (สำหรับผู้เริ่มต้น) 23-25 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 23 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 4 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Electrical Essentials 24-25 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 24-25 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities 2016-2018 Update Training 26 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 2,900 14 ชลบุรี จอง
AutoCAD Raster Design Essentials 26 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 2,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 26 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา