ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Window and Door Design 16-17 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 16-17 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 16-17 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 17 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ชลบุรี จอง
Autodesk Navisworks Essentials 18-19 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 18-19 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Studio Essentials 18-19 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Workgroup Essentials 18-19 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 18 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 8 ชลบุรี จอง
Autodesk Factory Design Utilities 2016-2018 Update Training 19 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 2,900 14 ชลบุรี จอง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 19 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 12 ชลบุรี จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 20-21 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 22-24 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 8,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 22-26 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา