ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Window and Door Design 11-12 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Essentials (สำหรับผู้เริ่มต้น) 11-13 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 8,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 11-12 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning 12-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Basic Essentials 12-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 12-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 8,500 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 12-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 8,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 13-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 13-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 13-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 1 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 13-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 13-14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 5,500 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit for Project Managers 14 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 3,500 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 17-21 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา