ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk 3ds Max Essentials (สำหรับผู้เริ่มต้น) 19-21 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 19 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 22-26 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 23-24 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 4,900 เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning 24-26 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 25-26 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Mechanical Essentials 25-26 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Freeform 25-26 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 25 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 26 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 29-31 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 30-31 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Facade Design 30-2 ก.พ. 61 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 30 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 12 ชลบุรี จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา