ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) 26-28 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor iLogic 26-27 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-27 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 26-28 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 26-27 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 26-27 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 26 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 27-29 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning 27-29 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Essentials (ผู้เริ่มต้น) 27-29 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 8,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 27 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 ฟรี 8 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 27-29 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Freeform 28-29 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Stress Analysis 28-29 มี.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา