ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 20-24 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 15,000 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Facade Design 21-24 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 21-22 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 21-22 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 7,500 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 DOCS 21 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 22-24 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) 22-24 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities Essentials 22-23 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 22-24 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Freeform 22-23 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit for Project Managers 22 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 3,500 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 22-23 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-24 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 23-24 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา