ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 22 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 23-24 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 23-24 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 5,500 6 ชลบุรี จอง
Autodesk AutoCAD 2016-2018 Update Training 26 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 2,900 14 ชลบุรี จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling 27-29 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 27-29 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 8,500 6 ชลบุรี จอง
Autodesk Factory Design Utilities 2016-2018 Update Training 27 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 2,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 27 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 ฟรี 10 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Advanced 28-29 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 28-29 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 5,500 6 ชลบุรี จอง
Autodesk Inventor iLogic 28-29 มิ.ย. 61 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Electrical Essentials 30-1 ก.ค. 61 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2-4 ก.ค. 61 9.00 - 17.00 8,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 3-4 ก.ค. 61 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา