ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Recap Pro Essentials 23 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 3,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor iLogic 26-27 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 26-30 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 15,000 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 26-27 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 26 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 ฟรี 8 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Facade Design 27-30 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities Advanced 27-28 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Collaboration Tools 27 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Simulation CFD Essentials 27-29 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 27 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Stress Analysis 28-29 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Simulation 28-30 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Essentials (สำหรับผู้เริ่มต้น) 28-30 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา