ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 22-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 22-24 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 9,000 4 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 22-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Professional 15,000 5 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2 วัน 22-23 เม.ย. 62 9.00 - 18.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Inventor Sheet Metal Design 2 วัน 22-23 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 22-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Professional 15,000 4 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Inventor Facade Design 4 วัน 23-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Factory Design Utilities Essentials 2 วัน 23-24 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Factory Design Utilities Advanced 2 วัน 23-24 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Navisworks Essentials 2 วัน 24-25 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling 3 วัน 24-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Vault Basic Essentials 3 วัน 24-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 3 วัน 24-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 24-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 User 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 24-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Inventor Cable and Harness Design 2 วัน 25-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Inventor Frame Design 2 วัน 25-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Fusion 360 Freeform 2 วัน 25-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 2 วัน 25-26 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 12 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Live Essentials 1 วัน 25 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา