ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Navisworks Essentials 2 วัน 27-28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 27-28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 27-28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 2 วัน 27-28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 12 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2 วัน 27-28 มิ.ย. 62 9.00 - 18.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 27-28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 2 วัน 27-28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 27 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 8 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 1 วัน 28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Revit With Specialize Tools 1 วัน 28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 3 ลาดกระบัง จอง
12 AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 29 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 1-5 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 1-3 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ชลบุรี จอง
15 Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 1-5 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk BIM 360 DOCS 1 วัน 2 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Fusion 360 CAM Turning 3 วัน 3-5 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling 3 วัน 3-5 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 3 วัน 3-5 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 3 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี เต็ม ชลบุรี จอง
ผลงานลูกค้าของเรา