ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 17 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 26 ก.ย. 61 9.00 - 17.00 1 3 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 19 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 27 ก.ย. 61 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 28 ก.ย. 61 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 25 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 24 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 1 1 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 22 ก.ย. 61 9.00 - 17.00 1 3 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 29 ต.ค. 61 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 9 พ.ย. 61 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 21 ก.ย. 61 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 2 พ.ย. 61 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา