ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 19 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 25 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 1 5 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 30 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 1 2 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 30 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ชลบุรี
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 26 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 31 ม.ค. 61 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
ผลงานลูกค้าของเรา