ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 18 เม.ย. 61 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 19 เม.ย. 61 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 27 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 27 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ชลบุรี
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 23 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 1 4 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 26 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 26 มี.ค. 61 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา