ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 22 ม.ค. 62 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 23 ม.ค. 62 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 24 ม.ค. 62 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 1 ก.พ. 62 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 24 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 25 ธ.ค. 61 9.00 - 17.00 1 1 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 25 ม.ค. 62 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 26 ม.ค. 62 9.00 - 17.00 1 3 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 22 ก.พ. 62 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 18 ม.ค. 62 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 22 ก.พ. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 28 ก.พ. 62 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา