ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

บทความพิเศษ Tip&Trick

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบทางวิศวกรรม

Update : 31 ธ.ค. 2559

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบทางวิศวกรรม

เมื่อต้องการออกแบบทางวิศวกรรมให้แบ่งการพิจารณาดังรูปที่ 3 เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ออกแบบนั้นตรงกับสาขาใดของกลศาสตร์วิศวกรรมจะช่วยให้เรารู้ว่าควรใช้ แนวคิด ทฤษฎี และ กฎใดมาออกแบบ

รูปอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และ กฎ ที่ใช้ในการออกแบบ

  • การออกแบบชิ้นงาน จะใช้ความรู้ในด้านสถิตยศาสตร์เพื่อให้ทราบค่าแรงภายในและแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น แล้วจึงนำความรู้ทางด้านกลศาสตร์ของวัสดุมาวิเคราะห์การเสียรูปจากค่าแรงภายในและแรงปฏิกิริยาดังกล่าว
  • การออกแบบระบบกลไก ต้องอาศัยความรู้ด้าน จลนศาสตร์ (เคลื่อนที่อย่างเดียว) และ พลศาสตร์ (ประกอบด้วย จลนศาสตร์: Kinematic และ จลนพลศาสตร์: Kinetic มีแรงมากระทำ ทำให้เกิดการเคลื่อนที่) ร่วมกัน
  • การออกแบบเครื่องจักร ต้องใช้ทั้งการออกแบบชิ้นงานให้สามารถทำงานได้ตามระบบกลไกที่ต้อง     

                   

                                                 คำอธิบาย แนวคิด ทฤษฎี และ กฎ ที่ใช้ในการออกแบบ

                   

บทความโดย : ชนวัฒน์ มีรัตน์ 21 พฤศจิกายน 2559

Credit ข้อมูลจาก academy.autodesk.com

  « กลับหน้าบทความ  
ผลงานลูกค้าของเรา