ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Insight Essentials 1 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Motion Graphic 1-2 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 6,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 1-2 มี.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 2-4 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 2-4 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 2-4 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 2-4 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 2-4 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 15,000 6 สมุทรปราการ จอง
Autodesk Civil 3D Survey (งานสำรวจ) 2-3 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 2 มี.ค. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 3-4 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 3-4 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 5,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 3-4 มี.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow 3-4 ก.พ. 65 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา