ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) 18-19 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 8,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18-19 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 6,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Civil 3D Irrigation Works (งานชลประทาน) 18-19 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 5,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials 18 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM Collaborate Pro 18 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 22-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-23 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 22-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Alias Fundamental II(ขั้นสูง) 23-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 19,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Studio Essentials 23-24 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 5,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Moldflow Adviser Essentials (ผู้เริ่มต้น) 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 15,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Landscape Design 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 9,000 11 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา