ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit for Project Managers 18 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Freeform 18-19 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 19-20 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Mold Design 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 19 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nastran Essentials 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit for Interior Design 19-20 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 12,000 8 สมุทรปราการ จอง
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 20-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 20-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา