ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Stress Analysis 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 20-22 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 9,900 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Professional Essentials 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 3,500 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 21-23 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 21-22 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 5,500 11 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-23 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Advanced 22-23 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 15,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) 27-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 20,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา