ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 27-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit With Specialize Tools 27 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 27-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Advanced 27-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 27-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 2-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 2-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 2-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 15,000 11 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2-4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 8,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Essentials (สำหรับผู้เริ่มต้น) 3-5 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 8,900 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 3-4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 3 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 10 ชลบุรี จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 3 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 4-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา