ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 2-3 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3-4 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 3-6 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM For Post Processor 3-4 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 3+2 Axis Milling 3-5 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 4-6 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk FromIT Essentials 4 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Advanced 4-6 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 6,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Advanced Assembly Design 4-5 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) 4-6 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 12,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 4-6 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 12,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 4 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 ฟรี 10 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 4 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Basic Essentials (ผู้เริ่มต้น) 5-6 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา