ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 22-23 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 5,500 2 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Collaboration Tools 22 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 22 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-27 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk FromIT Essentials 26 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 26-27 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 9,000 10 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Freedom (ผู้เริ่มต้น) 26 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 15,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) 27-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา