ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Window and Door Design 6-7 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Freedom (ผู้เริ่มต้น) 6 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 6-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Moldflow Adviser Essentials 6-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 12,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk CFD Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nastran Essentials 6-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 6-7 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Administrator (ผู้ดูแลระบบ) 6 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 4,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 7-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 7-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Frame Design 7-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 7 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา