ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 26-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Collaboration Tools 26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 26-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk CFD Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 26-27 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 สมุทรปราการ จอง
Autodesk Advanced Steel Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-27 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Administrator (ผู้ดูแลระบบ) 26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 4,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 Cost Management 26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3,500 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk CFD Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 ฟรี 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Mold Design (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) 26-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 8,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Window and Door Design 27-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Weldment Design 27-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา