ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Revit Structure Advanced 15-16 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 16 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 13 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 17-18 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) 17-18 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 17-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 12,000 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 5,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 9,900 1 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 18 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Library 18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 Feild 18 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา