ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Weldment Design 28-29 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 28-29 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 28-29 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 28-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 28 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 ฟรี 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบด้วย 2D&3D Factory Layout ด้วย Autodesk Factory Design Utilities (สัมมนาฟรี) 30 พ.ย. 66 13.30 - 15.00 ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 4-6 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Library 5-6 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 6-7 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา