ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 31 พ.ค. 66 9.00 - 17.00 ฟรี 2 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Landscape Design 31-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Advanced 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Advanced 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk FromIT Essentials 2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 5-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 5-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 25,000 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Alias Fundamental II 6-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 20,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling 6-8 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา