ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 12-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Weldment Design 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 5,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Civil 3D Road & Rail (งานถนนและรางรถไฟ) 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 5,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 13 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 13 สมุทรปราการ จอง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit for Project Managers 18 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Freeform 18-19 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 19-20 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา