ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 14 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Frame Design 17-18 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 17-18 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 17-18 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Advanced Steel Essentials (ผู้เริ่มต้น) 17-19 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18-20 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 18-20 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 DOCs 18 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 18-19 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) 18-21 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 20,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 19-21 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Basic Essentials 19-21 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา