ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk BIM 360 DOCS 31 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 1-2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 1-3 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Simulation 1-3 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 1 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Professional Data Management for Inventor Users 2-3 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 6,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Simulation CFD Essentials 2-3 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Advanced 2-3 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Advanced 2-3 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 14 ชลบุรี จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา