ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 25-26 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 25-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 25 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 ฟรี 10 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) 26-28 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 26-27 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Workgroup Essentials 26-27 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Moldflow Insight Fundamentals 26-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 26-28 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 สมุทรปราการ จอง
Autodesk Alias Fundamental II 26-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 20,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 27-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Collaboration Tools 28 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) 28-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 1-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา