ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 29-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Collaboration Tools 29 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nastran Essentials (ผู้เริ่มต้น) 29-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow 29-30 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 29-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 12,000 13 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit With Specialize Tools 30 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Advanced 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Freeform Modeling 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Probing (งานวัด CMM) 30 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 5,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Automating Hole Recognition (เจาะแบบหาพิกัดรูอัตโนมัติ) 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 4,000 6 สมุทรปราการ จอง
Autodesk PowerMill CAM 2.5D Milling 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 30 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 ฟรี 12 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา