ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 18-22 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 18-19 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 18-19 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 18-22 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 19-20 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Freeform 19-20 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nastran Essentials 19-21 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Infraworks For Engineering Design 19-20 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Residential Design 19-21 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Freedom (ผู้เริ่มต้น) 20 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Collaboration Tools 20 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 20-21 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา