ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 30-31 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Project Managers 31 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 3,500 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 1-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 1-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 12,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 1-2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM For Post Processor 1-2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Dynamo Studio For Drawing 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 7,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Stress Analysis 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities Advanced 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk CFD Advanced Task 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Administrator (ผู้ดูแลระบบ) 2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 4,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา