ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor iLogic 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 9,900 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Recap Pro Essentials 24 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Professional Essentials 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 DOCs 24 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 24 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Residential Design 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 5 Axis Simultaneous Milling 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 12,000 6 สมุทรปราการ จอง
Autodesk AutoCAD MEP Electrical 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 9,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Simulation 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา