ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor 8-9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 10,000 6 สมุทรปราการ จอง
Autodesk Revit For HVAC Modeling 8-9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Recap Pro Essentials 8 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 3,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 8-9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk FromIT Essentials 8 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) 8-9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Advanced Steel Essentials (ผู้เริ่มต้น) 8-9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น) 8-9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk CFD Advanced Technique 8-9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 11 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Trim Toolpath 9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 4,000 6 ลาดกระบัง จอง
การทำ Finite Element Analysis (FEA) ด้วยโปรแกรม Fusion 360 (เรียนฟรี) 9 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 20 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 12-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 12-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา