ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 21-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Weldment Design 22-23 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit With Specialize Tools 22 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 22 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 22-23 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Facade Design 22-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 22-23 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 22-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 22 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 ฟรี 7 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor iLogic 23-24 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 23-24 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 23-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Professional Essentials 23-24 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 23-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา