ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 8-12 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 8-10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 8-12 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 8-12 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) 9-10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 9-10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Simulation 9-11 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow 9-10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Recap Pro Essentials 10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 3,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities Essentials 10-11 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 10-12 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 ฟรี 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 10-12 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 9,000 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา