ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 20-21 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) 21-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 20,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 21 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 21-22 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 สมุทรปราการ จอง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 22-23 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) 22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 12,000 12 สมุทรปราการ จอง
Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-23 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 6,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 23-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Civil 3D Survey (งานสำรวจ) 23-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Dynamo Studio For Facade Design 23-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 7,900 12 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา