ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Weldment Design 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 29 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 6,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น) 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Advance Steel Advanced 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Professional สุดยอด 4 เครื่องมือสำหรับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี) 30 ก.ย. 65 13.30 - 14.30 ฟรี 100 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 1 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 3-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 15,000 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 4-5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 4 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 ฟรี 8 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 4-5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 4-5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา