ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk Mudbox Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Mudbox จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม Autodesk Mudbox เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจส่วนต่างๆ และความสามารถของโปรแกรม เช่น เครื่องมือ Sculpt Tools, Curve Tools เป็นต้น รวมถึงการส่งออกโมเดลและ Texture เพื่อทำงานต่อกับโปรแกรมอื่นๆ 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface
 • การควบคุมมุมมองและการตั้งค่าก่อนเริ่มงาน Navigation & Setting
 • เริ่มต้นสร้างและนำเข้าไฟล์ Create & Import
 • การควบคุมชิ้นงานเบื้องต้น Select/Move
 • การทำงานด้วยระบบ Layer
 • เรียนรู้ส่วนประกอบชิ้นงาน Object Component
 • แก้ไขชิ้นงาน Edit Object
 • เรียนรู้เครื่องมือ Sculpt Tools
 • เรียนรู้เครื่องมือ Curve Tools
 • เรียนรู้เครื่องมือ Pose Tools
 • เรียนรู้เครื่องมือ Paint Tools
 • เรียนรู้การจัดการ UVs & Maps
 • การส่งออกชิ้นงาน Export

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max หรือ Autodesk Maya ขั้นพื้นฐานหรือประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม ข้างต้นอย่างต่ำ 3 เดือน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Mudbox ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา