ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Studio Essentials

 

หลักสูตร Autodesk Inventor Studio Essentials

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Inventor Studio Essentials จะสอนการสร้างสื่อนำเสนอ ภาพนิ่ง Image Rendering และ แอนิเมชัน Animation Rendering ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor ซึ่งปกติแล้วเมื่อวิศวกรออกผู้แบบได้โมเดล 3 มิติแล้วปัญหาที่พบบ่อย คือหลังจากออกแบบแล้ว ผลงานนั้นยังดูไม่สวยงามหรือขาดความสมจริง Realistic หลักสูตรนี้จะสอนการนำผลงานที่สร้างไว้ 3D Model หรือ 3D CAD Data มาจัดแสงกำหนดการตกกระทบและการสะท้อน จัดมุมกล้องเพื่อนำเสนอผลงานในมุมมองต่างๆ และสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมฉาก พื้นหลัง ได้เช่น การกำหนดรูปแบบของเนื้อวัสดุ, ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสง, รูปแบบการสะท้อนของแสงและเงา, การกำหนดฉากหลัง ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดทั้งการ Render ภาพนิ่ง และการ Render ภาพเคลื่อนไหว เพื่อสร้างสรรค์สื่อนำเสนอที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีความสมจริง (Realistic)

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ทำความรู้จัก Inventor Studio
 • ทำความรู้จักกับพื้นฐานการทำงานของ Animation
 • ปรับแต่งชิ้นงาน ให้เหมาะสมกับการ Render
 • เทคนิคการจัดวางแสง
 • เรียนรู้การใช้ Environment และ Lighting ในตัวโปรแกรม
 • การจัดองค์ประกอบภาพและการ Render ภาพนิ่ง
 • เรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 • เรียนรู้การใช้ Camera ในรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือเข้าใจหลักการ การสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor เป็นอย่างดี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา