ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 5-7 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 14 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 6-8 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 9,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 1-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Advanced Library 11-12 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 20-21 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 22-23 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 29-30 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 4-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 7-8 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 26-27 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Sheet Metal Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Nesting Utilities 29 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 19-20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 21-22 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 7-8 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 3-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Essentials - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 14-15 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic 29-30 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design 5-6 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I - 4 0 12,000 -
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 7-8 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Freeform Modeling - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Plastic Part Design 29-30 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design 20-22 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design 19-21 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing 10 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 22-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 3 12 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 6-8 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 6-8 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 14-15 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 28-30 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 5-7 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 3-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 3-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 20-22 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 26-28 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM For Post Processor 3-4 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา