ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 10-12 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 3 14 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 22-24 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 9,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 1-5 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 26-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 16-17 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 18-19 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 25-26 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 25-26 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 25-26 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 15-16 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 22-23 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 24-25 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 26-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 26 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 25-26 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 3-4 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 17-18 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 15-16 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 9-11 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Essentials 23-25 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 17-19 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic 28-29 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design 26-27 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 18-21 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 4-5 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 19-20 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 23-25 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 10-11 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 7-8 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design 26-28 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design 25-26 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing 3-4 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 21-23 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 26-28 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 27-29 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 9-10 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 16-18 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 16-18 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 7-9 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 2-4 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 24-26 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 6-8 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 17-19 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
ผลงานลูกค้าของเรา