ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 16-20 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 5 12 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 18-19 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 20-21 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 15-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 26-27 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 18-19 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 17-18 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 14-15 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Nesting Utilities 22 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 13-14 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 15-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 15-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 24-25 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 18-20 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 3 12 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic 18-19 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design 14-15 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 14-17 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 30-31 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 25-27 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 5-6 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 19-20 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design 18-20 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor CAM Probing 5 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 1 6 5,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 21-23 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 3 12 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 22-24 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 24-26 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 15-17 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 8-10 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 14-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 11-13 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM For Post Processor 1-2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา