ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 24-26 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3 14 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 27-29 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 22-26 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 19-20 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 11-12 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 28-29 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 8-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 7-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 7-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 21-22 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor Studio Essentials 21-22 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 28-29 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 21-22 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Simulation 20-22 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic - 2 0 9,900 -
Autodesk Inventor Window and Door Design 6-7 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I - 4 0 12,000 -
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 19-20 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 12-14 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Plastic Part Design 9-10 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Die Design 25-26 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing 26 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 20-22 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 10-12 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 6-8 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 7-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 6-7 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 13-15 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 10-12 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 2-4 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 3-5 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 24-26 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM For Post Processor 1-2 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา