ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 1-2 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 9,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk Inventor Advanced Drawing - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Advanced Library 20-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 19-20 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I - 2 0 7,500 -
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 20-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 27-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Frame Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Sheet Metal Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Nesting Utilities - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor Studio Essentials - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Weldment Design 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 24-25 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Nastran Essentials 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis - 2 0 7,900 -
Autodesk Inventor iLogic 25-26 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 25-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
หลักสูตร Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 24-25 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor for Cladding Façade Design & Fabrication - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 26-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Plastic Part Design 17-18 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design 16-18 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing 20-21 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 25-27 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 9-10 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 1-3 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 23-25 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 4-6 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 1-3 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 18-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
ผลงานลูกค้าของเรา