ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 26-28 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 9,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 7-11 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 8-9 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 28-29 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 17-18 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 25-26 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 24-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 19-20 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Cable and Harness Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Frame Design 17-18 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 26-27 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 21 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 15-16 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 22-23 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 27-28 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 15-16 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 9-11 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Essentials 10-11 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis - 2 0 7,900 -
Autodesk Inventor iLogic 23-24 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 25-28 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 3-4 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 22-23 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 23-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 8-9 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 24-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design 26-28 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design 25-26 พ.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing 3-4 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 23-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 12 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 8-10 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 28-30 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 22-23 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 7-8 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 28-30 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 23-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 7-9 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 2-4 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 23-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 23-25 มิ.ย. 64 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 7-9 ก.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
ผลงานลูกค้าของเรา