ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 8-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 2-3 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 1-2 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 20-21 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 3-4 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor 100 Tips & Tricks 7-8 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 14 6,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 8-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 6-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 5 12 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) 12 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials 18 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tolerance Analysis 18 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 14 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals (ขั้นสูง) 3-5 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 9-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 9-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 11-12 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 23-24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 14-15 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced 25-26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 14 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 21 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 23-24 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 14 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 2-3 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 9-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 14-15 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Light Weight Design 14-15 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic 5-6 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design 21-22 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 7-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 27-29 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 13-14 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 29-30 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) 26-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 14 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design (แม่พิมพ์โลหะ) 1-2 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 21-23 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 12 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 18-20 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 4-6 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 25-26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 20-21 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 22-23 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 29-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 6-8 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 27-29 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 3-5 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 10-12 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM For Post Processor 25-26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 14 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing (งานวัด CMM) 14-15 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 5,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา