ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-27 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 25,000 -
Autodesk Inventor Advanced Drawing 19-20 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 17-18 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor Tolerance Analysis - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals (ขั้นสูง) - 3 0 9,000 -
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 25-26 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II - 2 0 7,500 -
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 23-24 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 11-12 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 30-31 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 7-8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced 7-8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 2 14 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 18 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 2-3 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 14 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 26-27 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 23-24 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor iLogic 24-25 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 3-6 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 5-6 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 9-10 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 18-20 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 8-9 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Mold Design (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Die Design (แม่พิมพ์โลหะ) 18-19 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing - 1 0 5,000 -
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 17-19 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 25-27 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 2-3 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 6-8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3-4 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM Mold Making - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 1-3 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 19-20 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling - 3 0 15,000 -
Autodesk Inventor CAM For Post Processor 3-4 ต.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา