ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 9,000 -
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 8-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 4 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 25-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Advanced Library - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor 100 Tips & Tricks - 2 0 6,000 -
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 19-23 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Working with AEC Projects (Revit) - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor Tolerance Analysis - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor CAD Manager Fundamentals (ขั้นสูง) - 3 0 9,000 -
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 8-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II - 2 0 7,500 -
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 14-15 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Frame Design 25-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Nesting Utilities 25 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 20-21 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 14 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Stress Analysis 25-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 28-29 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Light Weight Design 14-15 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 5 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design 8-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 3-6 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Freeform Modeling - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Plastic Part Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Mold Design (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Die Design (แม่พิมพ์โลหะ) 1-2 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 10-12 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 3 12 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 1-2 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 27-29 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling - 3 0 15,000 -
Autodesk Inventor CAM For Post Processor - 2 0 9,900 -
Autodesk Inventor CAM Probing (งานวัด CMM) 8 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 5,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา