ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 10 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 9,500 -
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 1-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 17-18 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 25-26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 24-25 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 29-30 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II - 2 0 7,500 -
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 11-12 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 17-18 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 29-30 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 18 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 17-18 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 11-12 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Simulation 10-12 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Essentials - 3 0 8,900 -
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 3-4 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic - 2 0 7,900 -
Autodesk Inventor Window and Door Design 17-18 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor for Glazing Façade Design & Fabrication 26-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 4 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor for Cladding Façade Design & Fabrication - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 27-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 22-23 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Mold Design 24-26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design 26-28 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing 20-21 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 24-26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 9-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 5-7 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 25-26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 27-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 27-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 23-25 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 4-6 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 24-26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 18-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Wire EDM Essentials 16-18 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Wire EDM Advanced 27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
ผลงานลูกค้าของเรา