ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 4-6 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 25-27 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 9,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 26-27 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 19-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 1-2 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 26-27 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 26-27 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 24-25 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 24-25 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 10-11 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 28-29 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 19-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities - 1 0 3,500 -
Autodesk Inventor Studio Essentials 29-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 19-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 12-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 17-18 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 11-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Essentials 3-5 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 4-5 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic 28-29 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design 17-18 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 3-6 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 3-4 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 18-19 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 18-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 23-24 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 25-26 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design 4-6 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design 16-17 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing 24-25 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 11-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 23-25 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 4-5 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 19-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 12-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 18-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 15-17 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making 4-6 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 11-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 9-11 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 18-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
ผลงานลูกค้าของเรา