ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2-4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 3 12 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 4-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 9,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 2-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 19-20 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library 25-26 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 20-21 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 5-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 26-27 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II - 2 0 7,500 -
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 26-27 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 2 5 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 28-29 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 7-8 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 25-26 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 19-20 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 25-26 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 25-26 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 25-26 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 1-3 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Essentials 10-12 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 3 5 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 3-4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic - 2 0 7,900 -
Autodesk Inventor Window and Door Design 23-24 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Facade Design 24-27 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 4 5 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 22-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 20-21 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Inventor Mold Design 8-10 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design 26-28 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM Cutting (Waterjet,Laser,Plasma) 5-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 26-27 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling - 3 0 12,000 -
ผลงานลูกค้าของเรา