ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Inventor Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Inventor Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 21-23 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 10-14 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 5 12 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Drawing 7-8 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Library - 2 0 5,900 -
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 27-28 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 8-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 6-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 17-18 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 20-21 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Cable and Harness Design 13-14 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Frame Design 15-16 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 9-10 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design Advanced 10-11 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 2 14 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nesting Utilities 16 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Studio Essentials 15-16 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Weldment Design 15-16 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Stress Analysis 6-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Dynamic Simulation 8-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Simulation 19-21 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor iLogic 22-23 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Window and Door Design 8-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I - 4 0 12,000 -
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 29-30 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 19-21 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Freeform Modeling 15-16 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 19-20 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Mold Design 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Die Design 6-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Probing 10 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 1 6 5,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 21-23 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 28-29 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 28-30 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 6-8 ก.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM Mold Making - 3 0 12,000 -
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 26-28 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 3+2 Axis Milling 21-23 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 8 12,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 6 15,000 สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAM For Post Processor 5-6 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา