ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn

หลักสูตร Autodesk Inventor CAM Mill-Turn

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร         

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Inventor CAM กับงาน Mill-Turn จะสอนวิธีการการเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงาน CNC , การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ งานกลึง 4 แกน (ZXCY), เรียนรู้การใช้คำสั่ง Inventor CAM Mill-Turn Operation ,การดาวน์โหลด Post Process เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk, และการเลือกใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool การกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหนดเส้นทางเดินของมีดกลึงและการจัดการสร้างเส้นทางเดินเข้าออกของมีดกลึง การจำลองรูปแบบการกัดชิ้นงานและการเรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร จะใช้ร่วมกับโปรแกรม HSM ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดมากับตัวโปรแกรม Autodesk Inventor CAM เพื่อช่วยในการปรับแต่ง G-code

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Inventor CAM Mill-Turn
 • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงาน CNC
 • การออกแบบกระบวนการผลิตและการกำหนด เงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม
 • การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ งานกลึง 3 แกน (X, Z, C)
 • การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ งานกลึง 4 แกน (Z,X,C,Y)
 • การสร้าง Tool Library และ การเลือกเครื่องมือสำหรับกัดชิ้นงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Inventor CAM Mill-Turn Operation
 • ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Simulation
 • การสร้างภาพรวมของโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง CNC
 • การดาวน์โหลด Post Process เพิ่มเติมจากเว็บไซด์ Autodesk
 • เรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักรโดยใช้รวมกับโปรแกรม HSM ที่มีมากับโปรแกรม Inventor CAM

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor และผ่านการอบรมหลักสูตร Autodesk Inventor CAM

Turning Advanced มาก่อน หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการการขึ้นรูปชิ้นงานมาบ้างและมีพื้นฐานงานกลึงและงานมิลลิ่งมาพอสมควรเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจโปรแกรม Autodesk Inventor CAM Mill-Turn

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 24,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา