ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk AutoCAD Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Certified User Exam - 1 0 3,000 -
Autodesk AutoCAD Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
Autodesk AutoCAD Civil 3D Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Inventor Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Certified User Exam - 1 0 2,500 -
Autodesk Inventor Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Fusion Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Certified User Exam - 1 0 3,000 -
ผลงานลูกค้าของเรา