ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

Autodesk AutoCAD Civil 3D Certified Professional Exam

การสอบ

การสอบผ่าน Autodesk AutoCAD Civil 3D® Certified Professional Exam ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% จากข้อสอบจำนวน 35 ข้อ 120 นาที ข้อสอบแบบใช้ไฟล์ที่กำหนดเพื่อหาตอบหรือตัวเลือก จับคู่ และตัวเลือกถูก/ผิด เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนสอบ Autodesk AutoCAD Civil 3D® Certified Professional

  • เข้ารับการอบรมที่ Autodesk Authorized Training Center หรือศึกษาและฝึกใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Civil 3D® จากหนังสือ สื่อการสอน วีดีโอ ที่รับรองโดย Autodesk Official Press   

                   

  • ควรทบทวนและฝึกใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Civil 3D® เวอร์ชันปัจจุบันอย่างน้อย 400 ชั่วโมงตามหัวข้อที่จะออกสอบใน Autodesk AutoCAD Civil 3D®Certified Professional Exam

ประโยชน์จาก Autodesk AutoCAD Civil 3D ® Certified Professional

  • พิสูจน์ว่าคุณมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Civil 3D® ระดับมืออาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดย Autodesk ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณและสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างของคุณ
  • จะได้รับประกาศนียบัตร Autodesk AutoCAD Civil 3D® Certified Professional และสามารถใช้โลโก้ Autodesk Certified Professional Logo ในสื่อออนไลน์ได้

             

สิ่งสิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ประกาศนียบัตร Certificate of Professional จาก Autodesk

ค่าสอบและเอกสารการสอบ

- สอบแบบกลุ่ม 12,500 บาท สอบแบบส่วนตัว 15,000 บาท

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าสอบจำนวน 1 ครั้งแล้ว

สถานที่สอบ

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  6 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอบ  
ผลงานลูกค้าของเรา