ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Advanced Part Modeling

หลักสูตร Autodesk Inventor Advanced Part Modeling

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Inventor Advanced Part Modeling” จะสอนหลักการออกแบบและการสร้างโมเดลที่ซับซ้อนด้วยคำสั่งขั้นสูงที่จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างโมเดลได้เร็วขึ้นได้แก่ การทำความเข้าใจถึงหลักการสร้างโมเดลด้วยซอฟต์แวร์ 3D Parametric, Design Intent ของงานพาร์ท  เทคนิคการสร้าง Multi-Body (Multi-Solid), การสร้างชิ้นงานที่มีรูปทรงเหมือนกันด้วยฟังก์ชัน iPart และการสร้างฟีเจอร์ใช้เองด้วย iFeature รวมถึงการสร้างสัญลักษณ์ การสร้าง Title Black และการสร้าง Boarder.

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการออกแบบชิ้นงานด้วย Inventor (Inventor Philosophies)
 • Design Intent ของงานพาร์ท
 • หลักการใช้ Parameter ในการออกแบบชิ้นงาน
 • การสร้างสเก๊ตช์ 3มิติ
 • ฟีเจอร์ขั้นสูง Loft, Sweep, Emboss, Decal, Coil และ Rib
 • การแก้ไขโมเดลด้วยฟีเจอร์ Shell, Combine, Thickness/Offset, Split, Move Body, Bend Part, Copy Object และ Draft
 • การสร้างและใช้งาน Work Feature (Plane, Axis และ Point)
 • เทคนิค Layout Design
 • เทคนิค Multi-Body Part
 • การสร้าง iPart และ iFeature
 • การรับส่งไฟล์ 3D CAD Data
 • การสร้าง Title Block และการกำหนดรูปแบบของแบบสั่งงานด้วย Style Editor
 • การใช้เครื่องมือการสร้างแบบ 2D ขั้นสูง(iPart Tables และ Custom Sketched Symbols)
 • การเพิ่มข้อมูลทางวิศวกรรมด้วย Engineer’s Notebook

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials to Solid Modeling หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา