ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Window and Door Design

หลักสูตร Autodesk Inventor Window and Door Design

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor Window and Door Design” จะสอนการออกแบบประตูหน้าต่าง โดยการนำคำสั่งและฟังก์ชันของ Inventor มาประยุกต์ใช้ออกแบบ ซึ่งจะสอนตั่งแต่เริ่มขันตอนการนำไฟล์ CAD Data เก่า (Legacy Data) โปรไฟล์โครงประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมหรือพลาสติกแบบต่างๆที่มีอยู่เดิมมาสร้างเป็น 3D Library ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก สอนการสร้างโมเดลที่สามารถแก้ไขขนาดได้อย่างรวดเร็วตามด้วยฟังก์ชัน iPart และ iAssembly สอนการออกแบบด้วยเทคนิค Multi-body ที่ช่วยให้การออกแบบรวดเร็วและการสร้างแบบ Fabrication Drawing

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การนำเฟรมโปรไฟล์เดิมกลับมาใช้ในการออกแบบ
 • เข้าใจหลักการและการนำไปใช้ของ Parameter และ Constrain
 • การใช้ฟังก์ชัน Multibody Part Modeling
 • การใช้ฟังก์ชัน iPart และ iAssembly
 • การเปลี่ยนขนาดงานประกอบด้วยไฟล์ Excel
 • การใช้ฟังก์ชัน Frame Generator สำหรับงาน Window and Door
 • การสร้าง Fabrication drawings
 • การเพิ่มข้อมูลทางวิศวกรรมด้วย Engineer’s Notebook

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

       ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมหลักูตร “Autodesk® Inventor® Essentials to Solid Modeling”

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD 2018 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา