ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

ขั้นตอนการสอบ

ขั้นตอนการสอบ Autodesk Certified Exam ด้วยโปรแกรม Compass

  1. เลือกหลักสูตรที่ต้องการสอบ >> https://ablesacademy.com/courses-testing?page=1
  2. ศึกษาและฝึกใช้ซอฟต์แวร์ด้วยตนเองเกี่ยวกับหัวข้อที่จะสอบหรือเข้าอบรมในหลักสูตรเตรียมสอบ >> https://ablesacademy.com/about-the-exam
  • หลักสูตร Autodesk Certified User
  • หลักสูตร Autodesk Certified Professional
  1. ติดต่อชำระเงินและรับบัตร Voucher (Voucher code) สำหรับลงทะเบียนเข้าสอบ
  2. สมัครบัญชีของ Certiport สำหรับใช้สอบผ่านโปรแกรมควบคุมการสอบ Compass >> https://www.certiport.com/portal/Pages/Registration.aspx

      5. เปิดโปรแกรม     

      6. ผู้เข้าสอบพิมพ์ Username, Password, แล้วคลิก Login

      

 

*****หมายเหตุ: หมายยังไม่มี Account ให้คลิก Create an account now

     7.เลือก Autodesk Certified (Professional หรือ User) ที่ต้องการสอบจากนั้นให้คลิก Next

      8. คลิกเลือก โปรแกรมที่จะสอบ

       9. คลิก Yes แล้วกรอกรหัส Voucher

 

       10. ตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมที่สอบถูกต้องหรือไม่หากผิด ให้คลิกที่ Change exam

 

     11. ผู้คุมสอบกรอก Username และ Password จากนั้นคลิก Unlock Exam

     12. ผู้เข้าสอบคลิก Start Exam เพื่อเริ่มต้นทำข้อสอบ

     13. เลือก Version ของโปรแกรมที่จะสอบ จากนั้น Compass จะเปิดโปรแกรมที่ใช้สอบ และเริ่มทำข้อสอบได้ทันที

 

 

 

ผลงานลูกค้าของเรา