ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

     1.โปรโมชั่น นักเรียน/นักศึกษา ลดทันที 15 %

       

 

     เงื่อนไข  : 1.สมัครเรียนพร้อมแนบบัตรนักเรียน/นักศึกษา ลด 15 % ทุกหลักสูตร

                     2.หากไม่มีบัตรนักเรียน/นักศึกษา ให้ใช้บัตรประชาชนแทนได้ แต่ผู้เรียนต้องอายุไม่เกิน 18 ปี

     2.โปรโมชั่น สมัครเรียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10 %

    

    

    เงื่อนไข : 1.สมัครเรียนพร้อมกัน 3 คนขึ้นไปรับส่วนลดทันที 10 %

                   2.ต้องสมัครเรียนและชำระเงินล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเรียน

     3.โปรโมชั่น สมัครเรียนโดยจองล่วงหน้า 7 วัน ลด 10 %

       

    

     เงื่อนไข : 1.สมัครเรียนและชำระเงินล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเรียน รับส่วนลดทันที 10 % ทุกหลักสูตร

                     2.กรณีนี้รับเฉพาะการโอนเงิน หากชำระเป็นเช็คต้องลงวันที่ล่วงหน้า 7 วัน

                     3.สมัครเรียนพร้อมกัน 3 คนขึ้นไปต่อการเรียน 1 ครั้ง

      4.โปรโมชั่น สะสมคอร์สเรียนครบ 15 คอร์ส รับฟรีทันที iPad mini 4 Wi-fi 16 GB

     

     เงื่อนไข : 1.สะสมยอดคอร์สเรียนครบ 15 คอร์ส ภายในเวลา 2 ปี

    5.โปรโมชั่น ลูกค้าที่ชื้อ Software กับ บ.เอเบิล ซัคเซส จำกัด รับส่วนลดทันที 40 %

     

      เงื่อนไข : 1.นำคูปองที่ได้รับเมื่อชื้อ Software แนบมาพร้อมกับสมัครเรียนรับส่วนลดทันที 40 %

   

 

ผลงานลูกค้าของเรา