ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling

 

หลักสูตร Autodesk Inventor Advanced Assembly Design

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Inventor Advanced Assembly Design” จะเพิ่มทักษะของผู้เรียนสำหรับการออกแบบงานประกอบขึ้นสูง ได้แก่ การใช้ 3D Constraint อย่างถูกต้อง, การประกอบชิ้นงานด้วยคำสั่ง Joint, การออกแบบงานประกอบด้วยเทคนิค Top-Down Design, การสร้างโมเดลที่ใช้ทรัพย์กรน้อย (Simplify Model), การจัด Representation (View, Position และ Level of Details), พื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Design Accelerator, เครื่องมือช่วยในการประกอบ Productivity Tools, การจัดการ Bill of Materials ของงานประกอบการคัดลอกงานประกอบไปใช้งานด้วย Pack and Go และการสร้าง iAssembly ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

เนื้อหาของหลักสูตร

 • Design Intent ของงานประกอบ
 • การใช้ Motion, Transitional และ Constraints Set
 • การประกบงานด้วยคำสั่ง Joint
 • การใช้คำสั่ง Component Tools (Copy, Mirror, Replace, Demote และ Promote)
 • การใช้ Productivity Tools
 • การใช้ Adaptive และ Contact Solver
 • การประกอบด้วยเทคนิค Top-Down Design
 • เทคนิค Associative links, Adaptive Parts, Multi-Body Design, Layout Design และ Derived Components
 • การสร้างการนำเสนอ Representations (View, Level of Detail และ Position)
 • พื้นฐานการใช้ Design Accelerator สร้างชิ้นส่วนทางกล
 • การใช้ iMates, iAssemblies และ iCopy
 • การแก้ไขงานประกอบด้วยไฟล์ Excel
 • การคัดลอกงานจะจัดการไฟล์ประกอบด้วย Pack and Go และ Design Assistant

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Advanced Part หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการออกแบบด้วย Top-Down Design และ การใช้ Parameter เป็นอย่างดี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้ 12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา