ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ)

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Certified User

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Certified User จะเป็นการอบรมผู้ที่เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max ในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการอบรมด้าน Animation สร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุหรือโมเดล (Modeling) การสร้างชิ้นงาน 3D ด้วย วิธีต่าง ๆ, Materials การตกแต่งใส่สีหรือพื้นผิวให้โมเดล, Lighting การใส่แสงเพื่อจัดองค์ประกอบภาพ, และการ Rendering เพื่อประมวลผลภาพทั้งหมดออกมาโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของโปรแกรมเพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบ Autodesk Certified User

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface และเครื่องมือในการจัดการ Viewport
 • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน และเครื่องมือการสร้างโมเดล 3 มิติ
 • เริ่มต้นสร้างโมเดล 3 มิติ และแก้ไขโมเดลด้วยวิธีการต่าง ๆ
 • การ Import ไฟล์งานจากโปรแกรมอื่นเข้ามาทำต่อในโปรแกรม 3ds Max
 • การตกแต่ง และใส่พื้นผิวให้กับโมเดลเบื้องต้น
 • การจัดแสงให้กับฉากแบบพื้นฐาน
 • การใส่กล้อง และทำการเคลื่อนไหวกล้องเบื้องต้น
 • เรียนรู้การเคลื่อนไหวชิ้นงานอย่างง่าย
 • การตั้งค่า Render งาน และทดสอบการ Render แบบต่าง ๆ
 • การใส่ Biped และปรับแต่ง Biped

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม 3ds Max และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk 3ds Max ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of User จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 22,000 บาท

สุดคุ้ม ราคานี้รวม ค่าสอบ Autodesk Inventor Certified User Exam มูลค่า 3,000 บาท ฟรี

การสอบและกำหนดการสอบ

 - หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมาทำการสอบอีก 1 วัน ใช้เวลาสอบประมาณ 2-3 ชม.

 - ผู้เรียนสามารถแจ้งวันสอบหลังจากเรียนจบหลักสูตร โดยดูจากตารางสอบ หรือตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

 - ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ โดยทำการชื้อ Voucher Retake ใหม่ราคาลด 20 %

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา