ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk 3ds Max Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk 3ds Max Essentials (ผู้เริ่มต้น) 1-3 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) 5-7 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 24-28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Advanced 30-31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 3 14 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit 21-22 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา