ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk 3ds Max Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk 3ds Max Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 8,900 -
Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 12,000 -
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 25,000 -
Autodesk 3ds Max Advanced - 2 0 6,900 -
Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical - 3 0 8,900 -
Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit - 2 0 6,900 -
ผลงานลูกค้าของเรา