ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk 3ds Max Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk 3ds Max Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 8,900 -
Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) 16-18 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk 3ds Max Advanced - 2 0 6,900 -
Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit 25-26 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา