ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Inventor Weldment Design 2 วัน 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 29 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 2 วัน 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 Completion 6,900 14 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Dynamo Studio Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Advance Steel Advanced 2 วัน 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Inventor Professional สุดยอด 4 เครื่องมือสำหรับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี) 1 วัน 30 ก.ย. 65 13.30 - 14.30 Completion ฟรี 100 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 1 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Fusion 360 3D Printing 1 วัน 30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Inventor Nesting Utilities 1 วัน 30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 3-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Professional 15,000 4 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Inventor Freeform Modeling 2 วัน 4-5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 4 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 8 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 1 วัน 4-5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 2 วัน 4-5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Moldflow Insight Advanced Cool and Warp 3 วัน 4-6 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 4-5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion 7,900 14 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Fusion 360 CAM For Post Processor 2 วัน 5-6 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion 10,000 6 สมุทรปราการ จอง
18 Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 5-6 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Factory Design Utilities Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 5-6 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 Completion 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา