ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 12-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 User 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Inventor Weldment Design 2 วัน 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 2 วัน 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 2 วัน 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,500 12 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Civil 3D Road & Rail (งานถนนและรางรถไฟ) 2 วัน 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,900 14 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 13 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 13 สมุทรปราการ จอง
9 Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 1 วัน 18 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Revit for Project Managers 1 วัน 18 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Fusion 360 Freeform 2 วัน 18-19 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 2 วัน 19-20 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Inventor Mold Design 3 วัน 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Fusion 360 3D Printing 1 วัน 19 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Inventor Nastran Essentials 3 วัน 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Revit for Interior Design 2 วัน 19-20 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา