ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 27-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Revit With Specialize Tools 1 วัน 27 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 2 วัน 27-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Revit Architecture Advanced 2 วัน 27-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2 วัน 27-28 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 2-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 2-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 2-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Professional 15,000 11 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 2-4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 8,900 12 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk 3ds Max Essentials (สำหรับผู้เริ่มต้น) 3 วัน 3-5 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 8,900 4 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 2 วัน 3-4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 3 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 10 ชลบุรี จอง
13 Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 3 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 4-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 User 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Factory Design Utilities Essentials 2 วัน 4-5 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling 3 วัน 4-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk 3ds Max Advanced 2 วัน 4-5 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 5 ชลบุรี จอง
19 Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 13 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 2 วัน 5-6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา