ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Inventor Weldment Design 2 วัน 28-29 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 2 วัน 28-29 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 2 วัน 28-29 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 28-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 28 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 12 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Inventor Dynamic Simulation 2 วัน 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Inventor Plastic Part Design 2 วัน 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 2 วัน 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Fusion 360 Surface Modeling Essentials 2 วัน 29-30 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
11 เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบด้วย 2D&3D Factory Layout ด้วย Autodesk Factory Design Utilities (สัมมนาฟรี) 1 วัน 30 พ.ย. 66 13.30 - 15.00 Completion ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 4-6 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Inventor Advanced Library 2 วัน 5-6 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 2 วัน 6-7 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 6-8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 User 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Live Essentials 1 วัน 6 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Inventor Mold Design (แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก) 3 วัน 6-8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 6-8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 3 วัน 6-8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 สมุทรปราการ จอง
20 Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 3 วัน 6-8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 สมุทรปราการ จอง
ผลงานลูกค้าของเรา