ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part I 2 วัน 25-26 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 25-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Professional 15,000 4 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 25 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 10 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Maya Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 26-28 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 User 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Inventor Cable and Harness Design 2 วัน 26-27 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Vault Workgroup Essentials 2 วัน 26-27 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Moldflow Insight Fundamentals 4 วัน 26-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor CAM 5 Axis Simultaneous Milling 3 วัน 26-28 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 สมุทรปราการ จอง
9 Autodesk Alias Fundamental II 4 วัน 26-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 20,000 14 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 27-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Revit Collaboration Tools 1 วัน 28 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 28-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 1-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 1-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 1-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 15,000 12 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Inventor Cable and Harness Design 2 วัน 2-3 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 2 วัน 2-3 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 2-4 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Inventor Simulation 3 วัน 3-5 พ.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา