ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Revit With Specialize Tools 1 วัน 30 ก.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 31 ก.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2 วัน 2-3 ส.ค. 64 9.00 - 18.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 2-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 3-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Inventor Weldment Design 2 วัน 3-4 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 2 วัน 3-4 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Revit For Facade Design 4 วัน 3-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 2 วัน 3-4 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 4 วัน 3-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Inventor Plastic Part Design 2 วัน 4-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Inventor Frame Design 2 วัน 4-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 4-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 User 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Maya Advanced 2 วัน 4-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 4 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Inventor CAM High Speed Machining Technique 3 วัน 4-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 สมุทรปราการ จอง
16 Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 4-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 User 8,900 14 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 4-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 8,900 14 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 2 วัน 4-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 5-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Inventor Window and Door Design 2 วัน 5-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา