ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk FromIT Essentials 1 วัน 25 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 25-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 25-27 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Revit for Facade Design 4 วัน 25-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 26-27 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Inventor Die Design 2 วัน 26-28 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Inventor for Glazing Façade Design & Fabrication 4 วัน 26-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 27-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 User 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 27-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 27-28 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 3 วัน 27-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 27-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Inventor CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 27-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 2 วัน 28-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 28-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 2 วัน 28-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Revit With Specialize Tools 1 วัน 28 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 1 วัน 28 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
19 AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 28 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk BIM 360 DOCS 1 วัน 29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา