ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 18-19 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 8,000 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 18-19 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 6,900 14 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Civil 3D Irrigation Works (งานชลประทาน) 2 วัน 18-19 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 5,900 14 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Inventor Model-Based Definition Essentials 1 วัน 18 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk BIM Collaborate Pro 1 วัน 18 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 22-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Professional 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 22-23 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 22-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Alias Fundamental II(ขั้นสูง) 4 วัน 23-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 19,000 14 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Inventor Studio Essentials 2 วัน 23-24 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 5,900 14 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 2 วัน 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Moldflow Adviser Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 15,000 12 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Revit For Landscape Design 3 วัน 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 9,000 11 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 3 วัน 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 8,900 14 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 2 วัน 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Inventor Simulation 3 วัน 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 9,000 13 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Maya Advanced 2 วัน 25-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 Completion 6,900 4 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา