ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Inventor Dynamic Simulation 2 วัน 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Inventor Stress Analysis 2 วัน 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 20-22 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 9,900 5 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Inventor CAM Cutting (ผู้เริ่มต้น) Waterjet,Laser,Plasma 2 วัน 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Vault Professional Essentials 2 วัน 20-21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 1 วัน 21 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 3,500 14 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 21-23 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 21-22 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,500 11 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 22-23 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk 3ds Max Advanced 2 วัน 22-23 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 26-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 26-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 26-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 15,000 12 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) 4 วัน 27-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 20,000 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 2 วัน 27-28 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 27-29 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 User 9,500 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Inventor CAM Advanced Mill-Turn 3 วัน 27-29 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 สมุทรปราการ จอง
18 Autodesk Inventor Simulation 3 วัน 27-29 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 8,900 12 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 4 วัน 27-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 28-30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา