ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 23-24 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 23-24 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,500 12 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Inventor Studio Essentials 2 วัน 25-26 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Inventor Machine Design Accelerator Part II 2 วัน 25-26 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 25-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 2 วัน 25-26 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Maya Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 25-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 25-29 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Navisworks Advanced 2 วัน 26-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 14 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Vault Workgroup Essentials 2 วัน 26-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk FromIT Essentials 1 วัน 26 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Inventor Sheet Metal Design 2 วัน 26-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 2 วัน 26-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Inventor Advanced Drawing 2 วัน 26-27 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Inventor Mold Design 3 วัน 26-28 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) 4 วัน 26-29 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 20,000 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Revit For Facade Design 4 วัน 26-29 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Inventor CAM Advanced Turning 3 วัน 26-28 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 สมุทรปราการ จอง
19 Autodesk Moldflow Adviser Essentials 3 วัน 26-28 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 26 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา