ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk BIM 360 DOCS 1 วัน 29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Insight Essentials 1 วัน 29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 1 วัน 29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 1-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Simulation CFD Essentials 2 วัน 2-3 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 3-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 2 วัน 3-4 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 3-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 3-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 8,900 10 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 3-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 3 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 11 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Inventor Stress Analysis 2 วัน 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 3 วัน 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 2 วัน 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 2 วัน 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 4 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,500 12 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 14 สมุทรปราการ จอง
20 Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 6-7 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,500 12 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา