ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 26-27 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 3 วัน 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk FromIT Essentials 1 วัน 26 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Inventor Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 2 วัน 26-27 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 9,000 10 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Navisworks Freedom (ผู้เริ่มต้น) 1 วัน 26 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Professional 15,000 14 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Inventor CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Navisworks Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 27-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Revit Architecture Advanced 2 วัน 27-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 27-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 7,900 5 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Inventor iLogic 2 วัน 28-29 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Inventor Frame Design 2 วัน 28-29 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk BIM 360 DOCs 1 วัน 28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Factory Design Utilities Advanced 2 วัน 28-29 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Inventor Studio Essentials 2 วัน 29-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Revit Structure Advanced 2 วัน 29-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 31 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 5 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา