ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Inventor For Cladding Façade Design & Fabrication 2 วัน 30-31 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Revit For Project Managers 1 วัน 31 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion 3,500 14 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Inventor Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 1-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 User 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 1-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 User 12,000 14 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 2 วัน 1-2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Inventor CAM For Post Processor 2 วัน 1-2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Dynamo Studio For Drawing 2 วัน 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 7,900 12 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor Stress Analysis 2 วัน 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Factory Design Utilities Advanced 2 วัน 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Inventor Advanced Drawing 2 วัน 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 2 วัน 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk CFD Advanced Task 2 วัน 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Vault Administrator (ผู้ดูแลระบบ) 1 วัน 2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 4,000 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 2-3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 7,900 14 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 14 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 4 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 6-10 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Professional 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Revit For HVAC Modeling 2 วัน 7-8 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Maya Motion Graphic 2 วัน 7-8 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 12 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา