ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 31 พ.ค. 66 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 2 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Revit For Landscape Design 3 วัน 31-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 9,000 12 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk 3ds Max Advanced 2 วัน 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Inventor CAM 2D Engraving 2 วัน 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Revit Structure Advanced 2 วัน 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit 2 วัน 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 2 วัน 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk FromIT Essentials 1 วัน 2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Fusion 360 3D Printing 1 วัน 2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk 3ds Max Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 5-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Professional 25,000 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Maya Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 5-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Professional 25,000 4 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Alias Fundamental II 4 วัน 6-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 20,000 14 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Fusion 360 CAM 4 Axis Milling 3 วัน 6-8 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Revit For HVAC Modeling 2 วัน 7-8 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 User 12,000 14 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 User 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา