ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced

หลักสูตร Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced” จะแนะนำและสอนการใช้เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับงานเครื่องกล งานสุขาภิบาล เพื่อเขียนงานระบบทั้งในรูปแบบของ 2 มิติ และ 3 มิติ อีกทั้งยังมีการแก้ไขในส่วนของจุดต่อ Parameter Connector และลักษณะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถนำไปทำการ Analyze หาค่า Flow Pressure Heating ต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ได้ พร้อมทั้งการจัดทำรายงานทั้งอาคารในรูปแบบของงานเอกสาร เพื่อนำไปทำการออกแบบขนาดของ Pipe Duct ให้เหมาะสมอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การนำเข้าไฟล์ AutoCAD , Revit (Link)
 • เรียนรู้การสร้าง Workset สำหรับการ Collaborate
 • เรียนรู้การสร้าง Tag สำหรับงานท่อ ประเภทต่าง ๆ
 • เรียนรู้การปรับขนาด Pipe / Duct
 • เรียนรู้การเชื่อมต่อระบบ Pipe / Duct
 • เรียนรู้การปรับเปลี่ยน / แก้ไข Fitting ประเภทต่าง ๆ
 • เรียนรู้การแก้ไข Family Connector และ Parameter
 • เรียนรู้การวาง Model ประเภท Fixture / Equipment
 • เรียนรู้การใช้งาน Placeholder เพื่อจองตำแหน่ง
 • เรียนรู้การทำ Scheme ในการ Analysis
 • เรียนรู้การสร้าง Detail View งานต่าง ๆ
 • เรียนรู้การถอดปริมาณงานระบบต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานในการใช้งาน Autodesk Revit MEP Essentials
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ในการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ในการเขียนแบบงานระบบเครื่องกล
 • มีความรู้ในการเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา