ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางสอบ

ตารางสอบ

ผู้เรียนที่จะมาทำการสอบวัดความสามารถในการใช้โปรแกรมของ Autodesk ทั้งในระดับ  User Certified และ Professional Certified การสอบจะมีการจัดในช่วง 2 เวลาคือ 9.00-12.00 น.และ เวลา 13.00-16.00 น.โดยการจัดการสอบสามารถจัดตามวันที่และสถานที่ผู้เรียนต้องการได้ 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดสอบ เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าสอบ จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
ผลงานลูกค้าของเรา