ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Jig and Fixture Design

หลักสูตร Autodesk Inventor for Jig & Fixture Design

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor  for Jig & Fixture Design” จะสอนการออกแบบ Jig และ Fixture ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor โดยเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมซึ่งมีเนื้อหาคลอบคลุมในส่วนของการนำไฟล์จากโปรแกรมอื่น (3D CAD Data) ทั้งแบบ Solid และ Surface เข้ามาแก้ไขด้วย Inventor กำหนด Coordinate แล้วสร้างหรือออกแบบ Jig และ Fixture แบบ 3มิติ โดยหลักการ Top-Down Design โดยอาศัยเทคนิค Layout Design, Multi-Body Design และ Assembly Design แล้วจึงสร้าง BOM และงานเอกสาร (Drawing, Document) และสอนการสร้าง iPart, iAssembly ที่จะช่วยลดเวลาในการสร้างโมเดลนั้นๆ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นที่ความเข้าใจของผู้เรียนจากการคลิกตามและเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้วยแบบฝึกหัดที่ตรงกับงานและสถานการจริง

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การนำไฟล์ 3D CAD เข้าสู่ Inventor
 • การแก้ไขไฟล์ Solid และ Surface ที่นำเข้ามา
 • การกำหนด Coordinate
 • การนำข้อมูล 2มิติ (2D Dwg) เก่ามาใช้
 • เทคนิคการออกแบบชิ้นงาน Layout Design และ Multi-Body Design
 • การสร้างงานประกอบ Assembly Design และการสร้าง BOM
 • การออกแบบโครงสร้างด้วย Frame Generator
 • การสร้างภาพแสดงการถอดประกอบ Explode View
 • การสร้าง iPart และ iAssembly
 • การสร้างงานเอกสาร Documentation และ Annotation

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานขั้นสูงด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 8,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา