ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Facade Design

หลักสูตร Autodesk Inventor For Façade Design

ระยะเวลาในการอบรม: 4 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor For Façade Design” จะสอนการประยุกต์ใช้โปรแกรม Inventor สำหรับออกแบบและออกรายการวัสดุ BOM สำหรับงานด้านการออกแบบ Façade และ Curtain Wall แบบ 3 มิติ โดยจะมีการสอนตั่งแต่ขันตอนการนำไฟล์ CAD Data (ไฟล์งานเดิม DWG) โปรไฟล์แบบต่างๆ (Dies) ที่มีอยู่เดิมมาสร้างเป็น 3D Library ที่สามารถนำกลับมาใช้สำหรับออกแบบโครงอลูมิเนียมในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยฟังก์ชัน Frame Generator หรือใช้ร่วมกับเทคนิค Multi-Body Part แล้วนำไปต่อยอดใช้ร่วมกับฟังก์ชัน iCopy สร้างเป็นเทนมเพลต หรือ Unitized สำหรับแผง (Panel) ที่สามารถปรับขนาดและรูปร่างตามเส้นกระจกได้ และการถอดแบบ Fabrication Drawing และรายการวัสดุสำหรับการผลิต Part List

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การนำเฟรมโปรไฟล์เดิมกลับมาใช้ในการออกแบบ
 • เทคนิคการใช้ Multi-Body Part
 • การใช้ฟังก์ชัน iPart และ iAssembly
 • การเตรียม Geometry อ้างอิงสำหรับงาน Curtain Wall
 • การใช้ฟังก์ชัน Frame Generator สำหรับงาน Curtain Wall
 • การใช้ฟังก์ชัน Multibody Part Modeling สำหรับงาน Curtain Wall
 • การใช้ฟังก์ชัน iCopy สำหรับงาน Curtain Wall
 • การสร้าง Fabrication drawings
 • การสร้างตาราง iParts และ iAssembly ในแบบสั่งงาน
 • การเปลี่ยนขนาดงานประกอบด้วยไฟล์ Excel

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานขั้นสูงด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 15,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 30,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา