ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Factory Design Utilities Essentials (ผู้เริ่มต้น)

 

หลักสูตร Autodesk Factory Design Utilities Essentials

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “การออกแบบสายการผลิตด้วย Autodesk Factory Utilities” จะสอนการใช้โปรแกรมเสริม Factory Design Utilities ออกแบบเลย์เอาท์ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (2D Factory Layout และ 3D Factory Layout ด้วยโปรแกรม AutoCAD และ Inventor ตามลำดับ พร้อมทั้งสอนการนพเสนอผลงานในรูปแบบโครงการแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Navisworks ด้วยตัวอย่างที่อธิบายทีละขั้นตอนพร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทำความเข้าใจในทุกบทเรียน

 เนื้อหาของหลักสูตร

 • ออกแบบเลย์เอาท์แบบ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD
 • การสร้างวัตถุและอุปกรณ์ในโรงงานแบบ 2 มิติ (2D Factory Asset)
 • ออกแบบเลย์เอาท์แบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor
 • การสร้างวัตถุและอุปกรณ์ในโรงงานแบบ 3 มิติ (3D Factory Asset)
 • การนำชิ้นงานหรือโมเดล (CAD Data) จากแหล่งอื่นมาใช้
 • การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Autodesk Navisworks

 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • เข้าใจหลักการเขียนแบบและออกแบบเลย์เอาท์ 2 มิติ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Autodesk Inventor Essentials
 • มีพื้นฐานการเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ CAD Software

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Factory Design ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 7,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา