ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor Frame Design

หลักสูตร Autodesk Inventor Frame Design

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor Frame Design” จะสอนการออกแบบงานโครงสร้างด้วยเหล็กรูปพรรณ หรือหน้าตัดเฉพาะของ อลูมิเนียม หรือพลาสติก ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor โดยฟังก์ชัน Frame Generator ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่องานออกแบบโครงสร้าง Frame and Truss โดยเฉพาะ ซึ่งการเรียนจะสอนตั้งแต่หลักการทำงานของฟังก์ชัน Frame Generator การออกแบบโครงสร้างและการถอดแบบสั่งผลิต Fabrication Drawing การจัดการ BOM การวิเคราะห์ระยะเสียรูปหรือการโก่งตัวของโครงสร้าง ด้วยการเรียนการสอนที่จะเน้นการปฏิบัติจริงด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เป็นงานออกแบบที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรม

เนื้อหาของหลักสูตร

 • หลักการของฟังก์ชัน Frame Generator
 • การนำเหล็กรูปพรรณต่างๆมาใช้
 • การแก้ไขส่วนปล่ายของเหล็กรูปพรรณเพื่อการประกอบที่ถูกต้อง (End Treatment)
 • การเปลี่ยนประเภท ขนาด หรือตำแหน่งของเหล็กรูปพรรณ (Design Change)
 • การสร้างหน้าตัดเฉพาะของ อลูมิเนียม หรือพลาสติก (Manual Profile or Dies)
 • การจัดการ BOMs
 • การสร้างแบบ Fabrication Drawing
 • การวิเคราะห์การเสียรูปด้วย Frame Analysis

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials to Solid Modeling หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้างชิ้นงานและงานประกอบ (Part and Assembly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor 2017 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 12,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา