ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor iLogic

หลักสูตร Autodesk Inventor iLogic

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Inventor iLogic จะเน้นการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานในส่วนฟังก์ชั่นของโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานในการใช้งานเบื้องต้นสำหรับงานด้าน Programming ซึ่ง iLogic เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Inventor ในการออกแบบและมีการประยุกต์ในการสร้างชิ้นงาน งานประกอบ และ Drawing ด้วยคำสั่งและเงื่อนไงต่าง ๆ ที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน Programming เพราะหลักสูตรนี้จะมีการปูพื้นฐานที่จำเป็นให้ด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • Overview ฟังก์ชั่นต่าง ๆ และการใช้งานของ iLogic
 • Workflow โดยรวมของ iLogic
 • การกำหนด Parameter ต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมการที่สำคัญในการใช้งาน iLogic
 • อินเตอร์เฟสที่สำคัญในการใช้งาน iLogic ( iLogic Panel, Edit Rule dialog box และ iLogic Browser)
 • Workflow การสร้าง Autodesk Inventor Part ด้วย iLogic
 • Workflow การสร้าง Autodesk Inventor Assembles ด้วย iLogic
 • การสร้างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อสร้างและกำหนดชิ้นงานที่เราต้องการด้วย iLogic Rule
 • การสร้างฟังก์ชั่นต่าง ๆ สำหรับการใช้งาน iLogic ในการสร้าง
 • การใช้งาน Event Triggers และ iTriggers
 • การสร้างฟอร์มในการ custom สำหรับ iLogic Rule

คุณสมบัติของผู้อบรม

 เคยผ่านการอบรมหรือการใช้งานโปรแกรม Autodesk Inventor Essentials มาก่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 20,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา