ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk 3ds Max Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Essentials จะสอนพื้นฐาน ความรู้และหลักการในการสร้างโมเดล 3 มิติ การสร้างสื่อนำเสนอภาพนิ่ง (Image) และเคลื่อนไหว (Animation) ด้วยโปรแกรม Autodesk 3ds Max ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นในเนื้อหาด้าน งานแอนิเมชั่น สร้างการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุหรือโมเดล, Modeling การสร้างชิ้นงาน 3D ด้วยวิธีต่างๆ, การกำหนดและสร้างวัสดุ (Materials) การตกแต่ง ใส่สีหรือพื้นผิวให้โมเดล (Bump mapping), การใส่แสงเพื่อจัดองค์ประกอบภาพ (Lighting), และการ Rendering เพื่อสร้างผลงาน ด้วยการสอนที่ล่ะขั้นตอน (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์กับงานด้านต่างๆได้

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface และเครื่องมือในการจัดการ Viewport
 • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน และเครื่องมือการสร้างงาน 3 มิติ
 • เริ่มต้นสร้างโมเดล 3 มิติ และแก้ไขโมเดลด้วยวิธีการต่างๆ
 • การนำเข้าไฟล์งานจากโปรแกรมอื่นเข้ามาทำต่อในโปรแกรม 3ds Max
 • การตกแต่ง และใส่พื้นผิวให้กับโมเดลเบื้องต้น
 • การจัดแสงให้กับฉากแบบพื้นฐาน
 • การใส่กล้องและทำการเคลื่อนไหวกล้องเบื้องต้น
 • เรียนรู้การเคลื่อนไหวชิ้นงานอย่างง่าย
 • การตั้งค่าเรนเดอร์งาน และทดสอบการเรนเดอร์แบบต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max หรือผู้ที่เคยสร้างโมเดล (3D Modeling) ด้วยคอมพิวเตอร์มาก่อน
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 10 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk 3ds Max ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 8,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา