ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 22 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 2 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 5 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 31 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 9 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 3 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 20 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 5 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 16 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 29 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 20 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 29 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 16 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา