ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 12 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 16 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 16 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 19 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 20 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 20 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 28 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 26 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 15 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) 8 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 5 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 30 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 15 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 19 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี) 10 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 26 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 27 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 25 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 15 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 6 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) ประมาณราคา 26 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
3D Reverse Engineering Hands – On (เรียนฟรี) 15 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา