ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 16 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ชลบุรี
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 9 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 8 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 15 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 14 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 31 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 24 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 29 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา