ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 1 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 23 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 7 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 29 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 30 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 15 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 22 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) 23 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 16 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 9 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 10 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 21 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 27 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 22 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 21 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 5 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 18 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา