ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 24 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ชลบุรี
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 20 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 6 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 9 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 26 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 4 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) 25 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 12 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 10 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 25 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 8 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 30 เม.ย. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 24 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 23 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา