ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 3 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ชลบุรี
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 20 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 1 2 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 6 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 28 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 4 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 21 ก.พ. 63 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 20 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 19 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 3 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 25 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 26 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 20 มี.ค. 63 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา