ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Infraworks Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Infraworks Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Infraworks For Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น) 28-29 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Infraworks For Engineering Design 6-7 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา