ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Infraworks for Conceptual Design (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
29-31 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา