ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

ประโยชน์ของใบรับรอง

 ด้วย Autodesk Certified จะเป็นตัวชี้วัดทักษะและระดับความสามมารถในการใช้ซอฟต์แวร์

 บริษัทหรือองค์กรชั้นนำจะใช้เทคโนโลยีและออกซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดจก Autodesk

 การเตรียมสอบ Autodesk Certified Exam จะช่วยให้คุณทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิมและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะช่วยพัฒนาคุณและองค์กร

 บริษัทจะพิจารณาคุณก่อนด้วย Autodesk Certified จะช่วยยืนยันว่าคุณมีทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

 Autodesk Certified สามารถใช้อ้างอิงได้ทั่วโลกจะและเพิ่มช่วยให้ก้าวหน้าในสายงาน

 เมื่อสอบผ่าน Autodesk Certified Exam (User หรือ Professional) จะมีชื่ออยู่ในทำเนียบของ Autodesk ทั่วโลก (โดย Certiport)

 การใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องจะช่วยลดทั้งต้นทุน เวลา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยซอฟต์แวร์จาก Autodesk ( A world leader in 3D design) ที่มีผู้ใช้กว่า 12 ล้านคน 185 ประเทศทั่วโลก

 เรียนที่  Autodesk Authorized Training Center (ATC®)  จะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ผ่านการสอบระดับ Autodesk Certified Professional Exam และหลักสูตรที่ควบคุมโดย Autodesk

 สามารถเลือกเข้าอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรได้ตามความต้องการและระดับการใช้ซอฟต์แวร์ โดยมี 3 ระดับคือ Completion, User และ Professional

 ใช้ซอฟต์แวร์และแก้ไขปัญหาการใช้งานได้จริง ด้วยประกาศนียบัตรจากการผ่านการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานการสอบเหมือนกันทั่วโลก

 

ผลงานลูกค้าของเรา