ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Education Workshop (สถานศึกษา)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
การออกแบบและเขียนโมเดล 3 มิติ (Solid Modeling) ด้วย Fusion 360 (เรียนฟรี) 30 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
การทำ CAM สำหรับ Subtractive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Fusion (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
การทำ Finite Element Analysis (FEA) ด้วยโปรแกรม Fusion 360 (เรียนฟรี) 8 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 3 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) 20 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 24 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) ประมาณราคา - 1 0 ฟรี -
3D Reverse Engineering Hands – On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 5,500 -
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Parametric Drawing Foundamentals - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD 2D Mechanical Drawing Fundamentals 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 29-31 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 25,000 -
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 25-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 24-25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Electrical 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-23 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 1 0 3,900 -
ผลงานลูกค้าของเรา