ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Education Workshop (สถานศึกษา)
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Webinar (สัมมนาฟรี)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Professional สุดยอด 4 เครื่องมือสำหรับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เครื่องมือพิเศษสำหรับงานฟาซาดด้วย Autodesk Facade Design & Fabrication (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
ตอบโจทย์การออกแบบ Automotive Jig&Fixture ด้วย Autodesk Inventor Professional (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
ลดต้นทุนการผลิตในอุตสหกรรมการเกษตร 4.0 ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบด้วย 2D&3D Factory Layout ด้วย Autodesk Factory Design Utilities (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เทคนิคการสร้าง Program CNC เพื่อให้ได้ผิวละเอียดที่มีคุณภาพสูงสุดด้วย Autodesk Fusion 360 (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
บริหารและทำงานก่อสร้างร่วมกันด้วย Autodesk Construction Cloud Collaborate Pro (สัมมนาฟรี) 10 ก.พ. 66 13.30 - 14.30 1 97 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 4 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 15 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 8 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 1 3 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 16 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) 10 มี.ค. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 8 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 21 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 2 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 3 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 22 ก.พ. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา