ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Webinar (สัมมนาฟรี)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
เทคนิคออกแบบรถยนต์ขั้นสูงด้วย Autodesk Alias SubD Concept Modeling (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
การสร้างงานนำเสนอด้วย Autodesk VRED (สัมมนาฟรี) 25 พ.ค. 65 13.30 - 14.30 1 99 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Professional สุดยอด 4 เครื่องมือสำหรับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี) 15 มิ.ย. 65 13.30 - 14.30 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ยกระดับการออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ด้วย Autodesk Inventor (สัมมนาฟรี) 20 พ.ค. 65 13.30 - 14.30 1 99 ฟรี ลาดกระบัง
เครื่องมือพิเศษสำหรับงานฟาซาดด้วย Autodesk Facade Design & Fabrication (สัมมนาฟรี) 8 ก.ค. 65 13.30 - 14.30 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ตอบโจทย์การออกแบบ Automotive Jig&Fixture ด้วย Autodesk Inventor Professional (สัมมนาฟรี) 27 พ.ค. 65 13.30 - 14.30 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ลดต้นทุนการผลิตในอุตสหกรรมการเกษตร 4.0 ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เพิ่มประสิทธิภาพในงานออกแบบด้วย The Future of Process Plant Design (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบด้วย 2D&3D Factory Layout ด้วย Autodesk Factory Design Utilities (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Solution for Trailer & Bus Builders เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบสู่การผลิตด้วยโซลูชั่นจาก Autodesk (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
Fluid Flow and Heat Transfer Analysis (การวิเคราะห์การไหลและการถ่ายเทความร้อน) สัมมนาฟรี 30 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran การลดความเสียหายจากการลองผิดลองถูกในงานออกแบบด้วยการทำ Finite Element Analysis (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เทคนิคการสร้าง Program CNC เพื่อให้ได้ผิวละเอียดที่มีคุณภาพสูงสุดด้วย Autodesk Fusion 360 (สัมมนาฟรี) 22 มิ.ย. 65 13.30 - 14.30 1 99 ฟรี ลาดกระบัง
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน CAM ด้วย Fusion 360 Machining Extension (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
ออกแบบงานระบบด้วย Autodesk MEP Work with Plant 3D and Revit (สัมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
ออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วย Autodesk Advance Steel & Revit Work (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
บริหารและทำงานก่อสร้างร่วมกันด้วย Autodesk Construction Cloud Collaborate Pro (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 24 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ชลบุรี
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 8 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 28 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 3 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 27 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 25 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 16 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 17 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 24 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 10 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 15 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 20 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 26-27 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 26-27 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 25-26 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 9,900 -
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 15-16 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 14 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 9-10 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 9-10 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 2-3 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 1 0 3,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา