ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 31 ก.ค. 64 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 25 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 2 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 13 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 26 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) 10 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 31 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 6 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 2 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 18 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 27 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 10 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 3 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 30 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 5-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 2 12 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 3-4 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2-3 ส.ค. 64 9.00 - 18.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 9-11 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 6-10 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 5-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 24-25 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-20 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 5-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 2-3 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 20 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Alias Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Alias Fundamental I (ผู้เริ่มต้น) 21-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 4 6 20,000 ลาดกระบัง
Autodesk Alias Fundamental II 24-27 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 4 14 20,000 ลาดกระบัง
Autodesk Alias Autostudio Class-A Surfaces 23-27 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 4 6 20,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา