ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 28 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 3 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 30 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 4 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 29 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 2 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 1 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 23-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 29-30 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 9-10 เม.ย. 63 9.00 - 18.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 8-10 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 20-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 9,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 23-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 23-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 23-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 1 0 3,500 -
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Fusion 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 27-28 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 22-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Freeform 22-23 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 9-10 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 23-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 28 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 8 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning 28-30 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 5-6 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling 22-24 เม.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling 6-8 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา