ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Education Workshop (สถานศึกษา)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
การออกแบบและเขียนโมเดล 3 มิติ (Solid Modeling) ด้วย Fusion 360 (เรียนฟรี) 30 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
การทำ CAM สำหรับ Subtractive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Fusion (เรียนฟรี) 15 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 20 ฟรี ลาดกระบัง
การทำ Finite Element Analysis (FEA) ด้วยโปรแกรม Fusion 360 (เรียนฟรี) 8 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 30 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 4 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 30 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 8 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 25 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 20 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) 8 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 30 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 15 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 16 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี) 30 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 9 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 17 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 31 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 30 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 12 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) ประมาณราคา 29 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
3D Reverse Engineering Hands – On (เรียนฟรี) 24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 8-9 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 25-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2-3 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Parametric Drawing Foundamentals 2-3 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD 2D Mechanical Drawing Fundamentals 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 1-3 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 3-7 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 9-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 14 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2-3 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 9-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 23-24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Electrical 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 24-25 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 5-6 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา