ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Education Workshop (สถานศึกษา)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
การออกแบบและเขียนโมเดล 3 มิติ (Solid Modeling) ด้วย Fusion 360 (เรียนฟรี) 8 มี.ค. 67 13.30 - 15.00 1 20 ฟรี ลาดกระบัง
การทำ CAM สำหรับ Subtractive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Fusion (เรียนฟรี) 15 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 20 ฟรี ลาดกระบัง
การทำ Finite Element Analysis (FEA) ด้วยโปรแกรม Fusion 360 (เรียนฟรี) 15 มี.ค. 67 13.30 - 15.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Webinar (สัมมนาฟรี)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
เทคนิคออกแบบรถยนต์ขั้นสูงด้วย Autodesk Alias SubD Concept Modeling (สัมมนาฟรี) 15 มี.ค. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
การสร้างงานนำเสนอด้วย Autodesk VRED (สัมมนาฟรี) 10 พ.ค. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Professional สุดยอด 4 เครื่องมือสำหรับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี) 22 ธ.ค. 66 13.00 - 14.30 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ยกระดับการออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ด้วย Autodesk Inventor (สัมมนาฟรี) 30 เม.ย. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
เครื่องมือพิเศษสำหรับงานฟาซาดด้วย Autodesk Facade Design & Fabrication (สัมมนาฟรี) 24 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ตอบโจทย์การออกแบบ Automotive Jig&Fixture ด้วย Autodesk Inventor Professional (สัมมนาฟรี) 26 ม.ค. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ลดต้นทุนการผลิตในอุตสหกรรมการเกษตร 4.0 ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ (สัมมนาฟรี) 8 ธ.ค. 66 13.30 - 15.00 1 120 ฟรี ลาดกระบัง
เพิ่มประสิทธิภาพในงานออกแบบด้วย The Future of Process Plant Design (สัมมนาฟรี) 12 ก.ย. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบด้วย 2D&3D Factory Layout ด้วย Autodesk Factory Design Utilities (สัมมนาฟรี) 30 พ.ย. 66 13.30 - 15.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Solution for Trailer & Bus Builders เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบสู่การผลิตด้วยโซลูชั่นจาก Autodesk (สัมมนาฟรี) 14 มิ.ย. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Nastran การลดความเสียหายจากการลองผิดลองถูกในงานออกแบบด้วยการทำ Finite Element Analysis (สัมมนาฟรี) 18 ก.ค. 68 13.30 - 17.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
เทคนิคการสร้าง Program CNC เพื่อให้ได้ผิวละเอียดที่มีคุณภาพสูงสุดด้วย Autodesk Fusion 360 (สัมมนาฟรี) 9 ส.ค. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน CAM ด้วย Fusion 360 Machining Extension (สัมมนาฟรี) 25 เม.ย. 67 13.30 - 14.30 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ออกแบบงานระบบด้วย Autodesk MEP Work with Plant 3D and Revit (สัมนาฟรี) 24 พ.ค. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วย Autodesk Advance Steel & Revit Work (สัมมนาฟรี) 9 ส.ค. 67 13.30 - 17.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
บริหารและทำงานก่อสร้างร่วมกันด้วย Autodesk Construction Cloud Collaborate Pro (สัมมนาฟรี) 29 มี.ค. 67 13.30 - 15.00 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 12 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 16 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 16 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 19 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 20 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 20 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 28 พ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 26 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 15 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) 8 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 5 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 30 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 15 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 19 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี) 10 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 8 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 26 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 27 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 25 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 15 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 6 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) ประมาณราคา 26 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
3D Reverse Engineering Hands – On (เรียนฟรี) 15 ธ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา