ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 24 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ชลบุรี
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 3 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 30 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 16 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 8 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 11 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 4 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 19 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 29 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 25 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 12 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 19 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 4-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 12 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 25-26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2-3 ก.ย. 63 9.00 - 18.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 10-12 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 20-24 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 29-30 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 12 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18-19 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 9-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 30-31 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 23-24 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Fusion 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 8-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 15-17 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Freeform 18-19 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 9-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE - 1 0 3,500 -
Autodesk Fusion 360 3D Printing 15 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 1-3 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) 5-6 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 25-26 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 3-5 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 21-23 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา