ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 26 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ชลบุรี
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 29 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 4 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 13 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 20 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 2 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 29 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 11 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 27 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี สมุทรปราการ
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 12 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 20-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2-3 ก.ย. 63 9.00 - 18.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 26-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 20-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-26 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 9-10 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2-3 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 2-4 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Fusion 360 Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-27 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 11 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 8,900 -
Autodesk Fusion 360 Freeform 18-19 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 20-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Integration with EAGLE 24 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 3D Printing 19 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 12,000 -
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Cutting (Waterjet,Plasma,Laser) - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving - 2 0 6,900 -
Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา