ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        บริษัทเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®ให้ เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk®

        ขอเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนพร้อมหนังสือคู่มือการเรียนอย่างมืออาชีพเรียนจบได้ ใบประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk โดยท่านสามารถคลิกเลือกแบบดูทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะสาขาได้ที่เมนูข้างล่าง

หลักสูตรที่เปิดสอน : Education Workshop (สถานศึกษา)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
การออกแบบและเขียนโมเดล 3 มิติ (Solid Modeling) ด้วย Fusion 360 (เรียนฟรี) 16 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 18 ฟรี ลาดกระบัง
การทำ CAM สำหรับ Subtractive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Fusion (เรียนฟรี) 14 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 20 ฟรี ลาดกระบัง
การทำ Finite Element Analysis (FEA) ด้วยโปรแกรม Fusion 360 (เรียนฟรี) 18 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 1 19 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Webinar (สัมมนาฟรี)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Professional สุดยอด 4 เครื่องมือสำหรับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เครื่องมือพิเศษสำหรับงานฟาซาดด้วย Autodesk Facade Design & Fabrication (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
ตอบโจทย์การออกแบบ Automotive Jig&Fixture ด้วย Autodesk Inventor Professional (สัมมนาฟรี) 30 มิ.ย. 66 13.30 - 14.30 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
ลดต้นทุนการผลิตในอุตสหกรรมการเกษตร 4.0 ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ (สัมมนาฟรี) 28 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบด้วย 2D&3D Factory Layout ด้วย Autodesk Factory Design Utilities (สัมมนาฟรี) 25 ส.ค. 66 13.30 - 15.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
เทคนิคการสร้าง Program CNC เพื่อให้ได้ผิวละเอียดที่มีคุณภาพสูงสุดด้วย Autodesk Fusion 360 (สัมมนาฟรี) 29 ก.ย. 66 13.00 - 14.30 1 100 ฟรี ลาดกระบัง
เพิ่มประสิทธิภาพในงาน CAM ด้วย Fusion 360 Machining Extension (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
บริหารและทำงานก่อสร้างร่วมกันด้วย Autodesk Construction Cloud Collaborate Pro (สัมมนาฟรี) 29 ก.ย. 66 13.30 - 15.00 1 95 ฟรี ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 10 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 3 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 14-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี) 28 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี) 21 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี) 4 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 30 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 8 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Dynamo Studio Hands on (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 4 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 5 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 4 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 14 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี) 14 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 13 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 28 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 25 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 31 พ.ค. 66 9.00 - 17.00 1 2 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 20 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Novatar Estimator Hands On (เรียนฟรี) ประมาณราคา 28 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา