ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials จะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical เขียนแบบ 2 มิติ ทางเครื่องกล (2D Mechanical Drawing) โดยในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการอบรมคำสั่งที่จะช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทางเครื่องกล เช่นการใช้คำสั่งในการสร้างเส้นเฉพาะ Centerline, Section line และ Breakout line การใช้เครื่องมือในการสร้าง Detail View การใช้คำสั่ง Hide Situation ที่จะช่วยให้การจัดการกับเส้นซ่อนเป็นเรื่องง่าย การดึง Standard Fastener Part ต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 750,000 ชิ้น เข้ามาใช้งาน การจัดการโครงสร้างของวัตถุด้วย Mechanical Structure การระบุวัตถุเป็น Part Reference เพื่อใช้ในการทำ BOMs, Partlist และ Balloons ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน พร้อมแบบฝึกหัดและรูปภาพประกอบที่ชัดเจน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้อินเตอร์เฟสต่างๆใน AutoCAD Mechanical
 • เรียนรู้คำสั่งหลักสำหรับการเขียนและแก้ไขวัตถุของ เช่น Rectangle, Hatch, Fillet, Chamfer, Holes, Slots และ Threads
 • การนำชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part) มาใช้ เพื่อลดเวลาการออกแบบ
 • การสร้างภาพขยายรายละเอียดด้วยคำสั่ง Detail View
 • การสร้างเส้นซ่อนที่มีการบังหรือซ้อนกันของวัตถุแบบอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Hide Situation
 • การบอกขนาด และแทรกสัญลักษณ์ต่างๆ ลงใน Drawing ด้วยคำสั่งเฉพาะ Dimensions, Hole Charts, Fits Lists และ Mechanical Symbols
 • การสร้าง BOMs, Part List และ Balloons

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม AutoCAD, AutoCAD LT หรือมีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD Software) อื่นๆ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD Mechanical ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา