ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 5,500 -
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 6-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 27-28 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 2-4 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 3 14 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 7-11 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 15-16 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 12 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2-3 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 17-18 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 11-12 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 10-11 พ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 1 0 3,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา