ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 22-23 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 2 14 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 5-6 มี.ค. 67 9.00 - 18.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Parametric Drawing Foundamentals - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD 2D Mechanical Drawing Fundamentals - 3 0 9,000 -
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 12,000 -
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 4-8 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 9,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced - 2 0 7,500 -
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 9,900 -
Autodesk AutoCAD MEP Electrical - 3 0 9,000 -
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 22-23 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา