ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 22-23 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 2 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 5-6 พ.ย. 63 9.00 - 18.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 16-18 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 16-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 9,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 9-10 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-27 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 27-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 5 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 2-3 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 1 0 3,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา