ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 8-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 12 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 15-16 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 29-30 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 27-30 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 14 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 6-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 15-16 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Electrical 7-9 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 1-2 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 20-21 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 15 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา