ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 23-24 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 24-25 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 28-30 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 3 6 8,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-26 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 2 14 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 13-14 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา