ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk AutoCAD Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 16-17 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 23-24 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2-3 ก.ย. 63 9.00 - 18.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) - 3 0 8,900 -
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 20-24 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 9,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 2 0 6,900 -
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 9-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,500 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 30-31 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 9,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 23-24 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 7,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced - 2 0 7,900 -
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 1 0 3,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา