ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD MEP Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร “Autodesk AutoCAD MEP Essentials” ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนการออกแบบวิศวกรรมงานระบบ ครอบคลุมงานระบบได้แก่ ปรับอากาศ Mechanical System, ไฟฟ้า Electrical System และ ประปา Plumbing System ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ การทำแบบก่อสร้าง และการสั่งพิมพ์ รวมถึงการทำงานเชื่อมโยงกับงานโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยการเรียนการสอนที่แบบการอธิบายทีล่ะขึ้นตอน (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและเกิดความชำนาญการใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การเริ่มต้นใช้โปรแกรม AutoCAD MEP เพื่อออกแบบระบบ ปรับอากาศ ไฟฟ้า และประปา
 • การทำงานร่วมไปกับการออกแบบโครงสร้าง
 • การออกแบบและสร้างระบบทำความเย็น HVAC
 • การออกแบบและสร้างระบบท่อ Piping and Plumbing System
 • การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System
 • การบอกรายละเอียดของโครงการ Annotation, Representation and Schedules
 • การสร้าง Schematics

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “ AutoCAD Essentials ” หรือมีประสบการการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD MEP ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 19,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา