ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
6-7 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
24-25 ส.ค. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา