ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
3-4 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
18-19 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
1-2 ก.ย. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา