ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
2-3 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
19-20 มิ.ย. 67 9.00 - 18.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา