ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Moldflow Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Moldflow Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Moldflow Adviser Essentials 25-27 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Moldflow Insight Fundamentals 15-18 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 4 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow 7-8 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Moldflow Insight Advanced Cool and Warp 14-15 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา