ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Moldflow Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Moldflow Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Moldflow Adviser Essentials 14-16 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 3 12 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Moldflow Insight Fundamentals - 4 0 16,000 -
Autodesk Moldflow Insight Advanced Flow 13-14 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk Moldflow Insight Advanced Cool and Warp 4-6 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา