ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Civil 3D Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Civil 3D Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Civil 3D Survey (งานสำรวจ) 27-28 มิ.ย. 66 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Road & Rail (งานถนนและรางรถไฟ) - 2 0 5,900 -
Autodesk Civil 3D Irrigation Works (งานชลประทาน) 20-21 ก.ค. 66 9.00 - 17.00 2 14 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Storm and Sanitary Analysis (วิเคราะห์ระบบระบายน้ำ) - 2 0 5,900 -
ผลงานลูกค้าของเรา