ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Civil 3D Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Civil 3D Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Civil 3D Survey (งานสำรวจ) 12-13 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Road & Rail (งานถนนและรางรถไฟ) 15-16 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 14 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Irrigation Works (งานชลประทาน) 11-12 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Storm and Sanitary Analysis (วิเคราะห์ระบบระบายน้ำ) 4-5 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 2 12 5,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา