ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Civil 3D Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Civil 3D Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Civil 3D Survey (งานสำรวจ) 13-14 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Road & Rail (งานถนนและรางรถไฟ) 14-15 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Irrigation Works (งานชลประทาน) 28-29 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk Civil 3D Storm and Sanitary Analysis (วิเคราะห์ระบบระบายน้ำ) 12 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา