ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Civil 3D Irrigation Works (งานชลประทาน)

หลักสูตร Autodesk Civil 3D Irrigation

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Civil 3D Irrigation” จะแนะจำการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน เช่นการนำเข้าข้อมูลงานสำรวจในลักษณะของ Point และ Surface การสร้างแนวทางน้ำ หรืองานเขื่อน การสร้างหน้าตัดส่วนประกอบของแนวต่าง ๆ และยังสามารถทำการปรับระดับผิวดินให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และยังแสดงปริมาตรดินที่ต้อง ตัก/ถม ในแนว Section ต่าง ๆ รวมถึงการส่งออกข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติไปยังพื้นที่การสำรวจ บนสภาพพื้นที่จำลอง GIS เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการเป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface ของโปรแกรม
 • เรียนรู้การนำเข้าข้อมูล Survey
 • เรียนรู้การตั้งค่า Point / Label Style
 • เรียนรู้คำสั่งการสร้าง Surface
 • เรียนรู้การสร้าง Alignment แนวก่อสร้าง
 • เรียนรู้เครื่องมือการสร้าง Profile ค่าระดับ
 • เรียนรู้การปรับค่าระดับ Curve
 • เรียนรู้การสร้าง Assemble ส่วนประกอบ
 • เรียนรู้การสร้าง Cross Section
 • เรียนรู้การใช้งาน Water Drop
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Catchments
 • เรียนรู้ตั้งค่าตาราง และการคำนวนปริมาตร

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD 2D & 3D

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Civil 3D ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา