ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Revit Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Revit Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 18-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Advanced 27-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Interior Design 2-4 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Residential Design 18-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Landscape Design 1-3 ธ.ค. 63 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Facade Design 25-27 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 4 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 11-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-27 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 19-20 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 4-5 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 23-27 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 5 14 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 3 10 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Advanced 29-30 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 9-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit With Specialize Tools 10 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Collaboration Tools - 1 0 3,500 -
Autodesk Revit For Project Managers 10 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 24-25 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk FromIT Essentials 26 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Live Essentials 26 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Insight Essentials 4 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา