ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Revit Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Revit Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 8-10 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Advanced 26-27 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Interior Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Revit For Residential Design - 3 0 9,000 -
Autodesk Revit For Landscape Design 8-10 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Facade Design 7-10 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 4 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For HVAC Modeling 8-10 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Sanitary & Fire Protection Modeling - 2 0 6,900 -
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 25-27 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 23-27 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 5 4 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 25-27 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 2-3 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 30-31 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 6-10 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 4-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-8 ก.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Advanced 15-16 มิ.ย. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 23-27 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit With Specialize Tools - 1 0 3,500 -
Autodesk Revit Collaboration Tools - 1 0 3,500 -
Autodesk Revit For Project Managers 25 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation - 2 0 5,900 -
Autodesk FromIT Essentials 24 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Live Essentials 25 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Insight Essentials 25 พ.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา