ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Revit Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Revit Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3-5 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Advanced 6-7 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Interior Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Revit For Residential Design 8-10 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Landscape Design 24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Facade Design 26-29 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 4 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For HVAC Modeling 7-8 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Sanitary & Fire Protection Modeling 27-28 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 6-8 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-1 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 5 4 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 5-6 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 11-12 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 4-8 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 25-29 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-8 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Advanced 28-29 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 4-8 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit With Specialize Tools 27 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Collaboration Tools 22 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Project Managers 12 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 28-29 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Dynamic Family 14-15 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk FromIT Essentials 12 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Live Essentials 8 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Insight Essentials 15 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา