ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Revit Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Revit Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 5-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Advanced - 2 0 6,900 -
Autodesk Revit For Interior Design - 2 0 6,900 -
Autodesk Revit For Residential Design 5-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Landscape Design - 3 0 9,000 -
Autodesk Revit For Facade Design - 4 0 15,000 -
Autodesk Revit For HVAC Modeling - 2 0 6,900 -
Autodesk Revit For Sanitary & Fire Protection Modeling 25-26 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 5-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 24-28 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 12-14 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 4-5 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 29-30 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 17-21 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 5-7 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Advanced - 2 0 6,900 -
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk Revit With Specialize Tools 20 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Collaboration Tools 14 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Project Managers - 1 0 3,500 -
Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation - 2 0 5,900 -
Autodesk FromIT Essentials - 1 0 3,500 -
Autodesk Live Essentials 6 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Insight Essentials 26 ต.ค. 65 9.00 - 17.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา