ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Revit Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Revit Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Advanced 6-7 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Interior Design 9-10 ต.ค. 67 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Residential Design 24-26 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Landscape Design 7-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 14 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Facade Design 27-30 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 4 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For HVAC Modeling 3-4 ต.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Sanitary & Fire Protection Modeling 24-25 ต.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 3-4 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 3 6 12,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 25,000 -
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) - 3 0 9,000 -
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 14-15 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 15-16 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 14 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 12-16 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 2-6 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 5 6 25,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 6-8 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Advanced 8-9 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 25,000 -
Autodesk Revit With Specialize Tools 2 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Collaboration Tools 15 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit For Project Managers 22 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 5-6 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 2 12 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Dynamic Family - 2 0 6,900 -
Autodesk FromIT Essentials 20 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Live Essentials 22 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Insight Essentials 25 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา