ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Revit Course

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Revit Course
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Advanced 27-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 12-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 6 10,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 7-11 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 5 6 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 3-4 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Electrical Advanced 27-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional (เรียน+สอบ) 24-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 5 14 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Structure Advanced - 2 0 6,900 -
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) - 5 0 15,000 -
Autodesk Revit for Interior Design 19-20 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 6 6,900 ลาดกระบัง
Autodesk Revit for Residential Design 28-30 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit for Landscape Design 24-26 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 3 12 9,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit for Facade Design 25-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 4 12 15,000 ลาดกระบัง
Autodesk Revit With Specialize Tools 8 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit Collaboration Tools - 1 0 3,500 -
Autodesk Revit for Project Managers 18 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 20-21 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 2 12 5,900 ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 DOCS 28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 6 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk FromIT Essentials 25 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 3,500 ลาดกระบัง
Autodesk Live Essentials - 1 0 3,500 -
Autodesk Insight Essentials 28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา