ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit For Facade Design

หลักสูตร Autodesk Revit For Facade Design

ระยะเวลาในการอบรม 4 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร "Autodesk Revit For Facade Design" จะเป็นการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ และการตั้งค่าประเภท Type (สำหรับ Curtain Wall) ในการสร้างกรอบอาคารในลักษณะรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งการสร้างกรอบอาคารในลักษณะของ Mass Surface (Pattern Family) การสร้าง RFA รูปแบบต่าง ๆ เฉพาะทางเพื่อให้สอดคล้องกับแบบอาคารของผู้ใช้งาน อีกทั้งการใช้งานเครื่องมือ Filter เพื่อใช้ในการกรองการแสดงผลของแผงต่าง ๆ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถทำการกำหนดได้ และเครื่องมือการถอดปริมาณงาน Schedule Parameter เพื่อให้แสดงผล พื้นที่ จำนวน ความยาว และค่าต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปคำนวนได้อีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้โครงสร้าง Family ของ Revit
 • เรียนรู้การปรับแต่ง Curtain Wall Family Type
 • เรียนรู้การใช้งาน Share Parameter
 • เรียนรู้การสร้าง Family Pattern
 • การสร้างความเชื่อมโยง Parameter & Family
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Mass
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Filter
 • การใช้งานเครื่องมือ Schedule ในการถอดปริมาณงาน 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ในการใช้งาน Autodesk Revit Essentials

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 15,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 30,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา