ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit For Facade Design

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
23-26 ม.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
26-29 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา