ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk FromIT Essentials

หลักสูตร Autodesk FormIT Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

โปรแกรม Autodesk FormIT เป็นโปรแกรมในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเบื้องต้นด้วยคอนเซ็ปของโปรแกรมที่ว่า “งานออกแบบเริ่มต้นด้วยการวาด(Sketch)” ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการใช้งานโปรแกรมในส่วนต่างๆ ทั้งการเริ่มต้นขึ้นโมเดล, การใช้เครื่องมือวัดระยะงาน(Measure), การสร้างและใช้งานลักษณะผิว(Materials) และการทำงานร่วมกันระหว่าง Autodesk FormIT to Autodesk Revit และโปรแกรมอื่นๆ ด้วยตัวอย่างการสอนที่เน้นแนะนำทีละขั้นตอนทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ส่วนประกอบโปรแกรม User Interface
 • การตั้งค่า Project ก่อนเริ่มงาน
 • เริ่มต้นสร้างโมเดล 3มิติ
 • การแก้ใขโมเดล 3มิติ ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
 • การจัดการ Group
 • การสร้างและจัดการ Materials
 • การใช้งาน Presentation Tools
 • วิเคราะห์แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบตัวอาคาร (Solar Analysis)
 • การจัดการไฟล์ (Export, Import File)
 • การใช้งาน Autodesk FormIT ร่วมกับ Autodesk Revit และโปรแกรมอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการเขียนแบบ ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • ผู้สนใจในการเริ่มต้นเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 10 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk FromIT Pro ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk BIM 360 DOCS ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 6,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา