ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation

หลักสูตร Autodesk Revit Template and Family Creation

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Revit Template and Family Creation” เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างเทมเพลต (Template) และรูปแบบการบอกรายละเอียด (Annotation Style) ได้แก่ Preset View, Sheets, Schedules รวมถึงการสร้าง Family ให้ตรงกับมาตรฐานขององค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การสร้างเทมเพลต และการกำหนดรูปแบบการบอกรายละเอียด (Project Template, Annotation Style, Title Block และ View Template)
 • การสร้าง Schedule สำหรับการถอดปริมาณที่มีการกำหนดสูตร
 • การสร้าง Family สำหรับงานสถาปัตยกรรม และงานระบบ
 • การตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทมเพลตและแฟมิลี่ รวมถึงการตั้งค่าเริ่มตอนสำหรับงานระบบ Mechanical และ Electrical

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

ต้องผ่านข้อไดขอหนึ่งจากหัวข้อต่อไปนี้

 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย Autodesk Revit หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบสถาปัตยกรรม มาแล้ว
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบงานระบบด้วย Autodesk Revit หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบงานระบบ (MEP) มาแล้ว
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบงานโครงสร้างด้วย Autodesk Revit หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบงานโครงสร้าง มาแล้ว

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา