ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Live Essentials

หลักสูตร Autodesk Live Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Live Essentials” เมื่อทำการสร้างแบบสถาปัตยกรรมใน Autodesk Revit แล้ว ผู้ใช้งานอาจต้องการทำการพรีวิวงานหรือนำงานนั้นไปพรีเซนต์ต่อจึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่สามารถแสดงภาพรวมเบื้องต้น โดยโปรแกรม Autodesk Live เป็นโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม Revit  โดยตรงทำให้การทำงานร่วมกันนั้นง่ายดาย โดยหลักสูตร Autodesk Live Essentials จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม Autodesk Live ตั้งแต่การส่งออกจาก Autodesk Revit และนำเข้ามายัง Autodesk Live จนถึงการทำ Presentation เพื่อเปิดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม

เนื้อหาของหลักสูตร

 • อินเตอร์เฟสของโปรแกรม Autodesk Levit
 • การทำงานร่วมกันระหว่าง Autodesk Revit และ Autodesk Live
 • การนำเข้างานจาก Autodesk Revit
 • การควบคุมมุมมอง (Navigate Control)
 • การใช้งาน Setting Menu
 • การดูรายละเอียดของโมเดล (Info)
 • การใช้งานและปรับแต่งการแสดงแสง (Sun)
 • การส่งออกเป็น .exe (Presentation)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit
 • ผู้สนใจในการใช้งานโปรแกรมเพื่อพรีวิว Project
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 10 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Live ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 6,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา