ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit For Project Managers

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
22 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
22 พ.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา