ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
5-9 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
9-13 พ.ย. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา