ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit With Specialize Tools

หลักสูตร Autodesk Revit With Specialize Tools

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Revit With Specialize tools” จะเป็นการแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำงาน ทั้งในส่วนของการคำนวณปริมาณดินตัก และดินถม รวมถึงการจำลองแนวทางเดินทางดวงอาทิตย์ เพื่อการคำนวณด้านทิศทางของอาคาร รวมถึงการสาดส่องแสงเข้ามาในอาคาร และการปลูกต้นไม้ เพื่อลดปริมาณแสง และเครื่องมือที่ช่วยในการจำลองลักษณะทากายภาพต่างๆ ให้มีความสะดวกในการทำงานและมีประสิทธิภาพเสมือนจริงมากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือในส่วนของ Site Toposurface
 • เรียนรู้การใช้งาน Building Pad และการ Graded ผิวดิน
 • การสร้างรายงานคำนวณปริมาณดินตัก ดินถม
 • การตั้งค่าคุณสมบัติของวัสดุดิน
 • เรียนรู้การกำหนดแผนการก่อสร้าง
 • เรียนรู้การกำหนดทิศทางของอาคาร
 • เรียนรู้การจำลองตำแหน่งพระอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆ
 • การใช้งาน Site Component ในการลดแสงที่สาดส่องในอาคาร

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานในการใช้งาน Autodesk Revit
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ในด้านการทำงาน Survey

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 6,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา